Go to all Exhibitions

Color  Juice

14 มี.ค. 2016 - 05 เม.ย. 2016

 

ในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ” Color  Juice ”

โดย..นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งนี้ได้รับเกียรติโดย คุณวรายุ   ประทีปเสน   กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร  จำกัด ( มหาชน)

เป็นประธานในพิธี  ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 5 เมษายน 2559

  • Date: 14 มี.ค. 2016 - 05 เม.ย. 2016
หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120