Go to all Exhibitions

27 Expert

29 เม.ย. 2016 - 05 พ.ค. 2016

ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ

” 27 EXPERT เมื่อมีค่าประสบการณ์ ความชำนาญจึงเกิดขึ้น ”

ซึ่งนี้ได้รับเกียรติโดย คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร   ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่าย

เป็นประธานในพิธี

ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม   2559 ( นิทรรศการระยะสั้น )

โดย นักศึกษาปีที่ 3 สาขาถ่ายภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตเพาะช่าง

เปิดแสดงในวันที่ 29 เมษายน 2559

จัดแสดงผลงานระหว่าง

วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2559

  • Date: 29 เม.ย. 2016 - 05 พ.ค. 2016
  • Location:หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120