03ธันวาคม วันศุกร์
นิทรรศการจัดแสดง

Magic of Art

ธันวาคม 3, 2021 - กุมภาพันธ์ 26, 2023 / The Seven Art Gallery
Details Free
20ธันวาคม วันอังคาร
นิทรรศการจัดแสดง

งานสร้างสรรค์รับปีใหม่

ธันวาคม 20, 2022 - มกราคม 30, 2023 / thesevenartgallery
Details Free
06ธันวาคม วันพุธ

จินตภาพแห่งธรรม

ธันวาคม 6, 2023 - มกราคม 5, 2024 / thesevenartgallery
Details Free
01กุมภาพันธ์ วันพุธ
นิทรรศการจัดแสดง

ปฐมบท รงทอง

กุมภาพันธ์ 1, 2023 - กุมภาพันธ์ 28, 2023
Details Free
01พฤศจิกายน วันอังคาร
นิทรรศการจัดแสดง

ศิลปะ…ความงามแห่งชีวิต ครั้งที่ 17/2565

พฤศจิกายน 1, 2022 - พฤศจิกายน 30, 2022 / The Seven Art Gallery
Details Free
11สิงหาคม วันศุกร์

อุ่น อ้อม อก

สิงหาคม 11, 2023 - สิงหาคม 17, 2023 / thailand
Details Free
หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120