Go to all Exhibitions

Power Art ครั้งที่ 1

03 มิ.ย. 2019 - 30 มิ.ย. 2019

 

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ ” POWER ART ” ครั้งที่ 1
โดยศิลปิน กลุ่ม พาวเวอร์ อาร์ต อาทิ อ.ปรมัตถ์  เหลืองอ่อน  อ.ลาภ อำไพรัตน์ อ.ชัยฤทธิ์  ศรีสง่าสมบูรณ์ฯ
ซึ่งการแสดงงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง  เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสาสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
อีกทั้งรายได้จากการจำหน่ายผลงานส่วนหนึ่ง มอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่  3 – 30 มิถุนายน 2562

  • Date: 03 มิ.ย. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120