ในวันจันทร์ที่4 กันยายน 2560  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
ได้มีการจัดงานแสดงนิทรรศการ ” On my way ”
จัดแสดงโดย กลุ่มศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น 54

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120