Go to all Exhibitions

รงทอง ปฐมบท

03 ก.พ. 2023 - 28 ก.พ. 2023

ในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้จัดพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ รงทอง ปฐมบท  โดย กลุ่ม รงทอง  ซึ่งเป็นการร่วมตัวกันของศิษย์เก่าเพาะช่าง สาขาจิตรกรรมไทย  รุ่ง 31  ภายในงานยังมีการเสวนา ในหัวข้อ “ การเรียนศิลปะไทย .. ได้อะไรมากกว่าที่่คุณคิด ”  โดย คุณสุริยะ และคุณขวัญจิต  เลิศศิริ  2 นักอนุรักษ์ผลงานศิลปะชั้นแนวหน้าของเมืองไทย   ผลงานจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

  • Date: 03 ก.พ. 2023 - 28 ก.พ. 2023
  • Location:หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
  • Curators:หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120