Go to all Exhibitions

ความจริง…นัยใจ

 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559   เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการ ” ความจริง..นัยใจ ”
ผลงานแสดงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ปริญญาโท สาขาทัศนศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งได้รับเกียรติโดย คุณประทีบ  ตั้งมติธรรม  ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ศุภาลัย จำกัด ( มหาชน )
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120