กาลไร้นาม กายไร้ชื่อ

  ผลงานชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจาก ภาพผลงานศิลปิน […]