ถิรภาพ อาจสงคราม

จิตรกรรม

ปัจจุบัน :

ศิลปินอิสระ (จิตรกร – เขียนหนังสือ – บทเพลง – บทกวี ฯลฯ) ออกแบบ – เพ้นท์ผ้า – พิมพ์ผ้า, งานศิลปะหัตถกรรมประเภทต่างๆ

การแสดงงาน

รางวัลที่ 1, 2, 3 และเกียรติบัตรการประกวดเขียนภาพงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

2518 – 38 ทำงานอิสระทางด้านศิลปะและหัตถกรรม

2539 ร่วมแสดงงาน “มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี”

2540 ร่วมแสดงงาน “ภาพเขียน – รูปปั้น” ชมรมช่างเขียนอาชีพแห่งประเทศไทย

2541 แสดงงานศิลปกรรมชุด “มโนมรรคา”

2542 แสดงงานชุด “สัมพันธภาพ” Relationship ร่วมแสดงงานมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “ช้างไท – ช่างไทย” ร่วมแสดงงานเฉลิมพระเกียรติ “จรดพูกัน ใ แต้มสีสัน แด่องค์ราชันย์ มหาราชา”

2543 ร่วมแสดงนิทรรศการ “สังสรรค์ศิลปะร่วมสมัย โดย 15 ศิลปิน”

2544 ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะ หอศิลป์คนเมือง THE EXHIBISTION OF ARTS 2000 CHIANGRAI – เชียงราย ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะโอซีล 2001

2545 ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะกับสังคม บันทึกศิลปะกับสังคม 70 ปี ประชาธิปไตย

2546 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมแสดงงาน “ดอกไม้บานที่สวนหลวง” ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “เที่ยวเมืองตรังสร้างสรรค์งานศิลป์” ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 7

2547 ร่วมแสดงงานมหกรรมศิลปะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8 ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “สร้างสรรค์งานศิลป์ – ถิ่นย่าโม” ร่วมแสดงงาน “ศิลปกรรมสู่ธรรมชาติ ภูเก็ต กระบี่ พังงา” ร่วมแสดงงาน “งามศิลป์แผ่นดินไทย” โดยกลุ่ม “ลิปปะวิสุทธิ์”

2547 ร่วมแสดงงาน “สีสันและดอกไม้” COLOUR & FLOWER ร่วมทั้งการร่วมแสดงงานในวาระและโอกาสต่างๆ ประมาณ 70 กว่าครั้ง

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120