ปรมัตถ์ เหลืองอ่อน

จิตรกรรม

เกิด : 17 สค. 2507 มหาสารคาม

การศึกษา :

– วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร

– ศิลปบัณฑิต ( ศิลปไทย ) คณะจิตรกรรม แระติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2537 – “ ประสบการณ์ ปีนัง ” แกลลอรีปีนัง มาเลเซีย

2542 – “จิตวิญญาณแห่งจินตนาการ”

– โบ๊ตเฮาส์ แม่น้ำเจ้าพระคลับ อาร์ตแกลลอรี่ ภูเก็ต

2544 – “จินตนาการจากทะเล” โบ๊ตเฮาส์ แม่น้ำเจ้าพระยาคลับ อาร์ตแกลลอรี่ ภูเก็ต

นิทรรศการกลุ่ม :

2540 – นิทรรศการ “ ศิลปกรรมร่วมสมัย ๕๕ ปี คณะจิตรกรรม ฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

2541 – นิทรรศการ “ ศิลปะเพื่อธรรมชาติ ๒๕๔๑ ” เอ็น – เอ็น แกลลอรี่ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

2542 – นิทรรศการ “ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา – ช่างศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

– นิทรรศการศิลปกรรมไทนร่วมสมัย “ ลักษณ์ไทย ” เพลส ออฟ อาร์ต แกลลอรี่ สุขุมวิท

2543 – นิทรรศการศิลปกรรม “ ใบหน้าและร่างกาย ” หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– นิทรรศการศิลป “ กลุ่มจิตรกรไทย ” ณ ซิตี้แกลลอรี่ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

– นิทรรศการศิลป “ พุทธศาสนา ” หอศิลป์มหาวิทยาลัย วอน คาง เกาหลี

– นิทรรศการศิลป “ ในความรู้สึกแห่งไทย ” ทู เอเลน เซ็นเตอร์ แอนด์ เดอะ ฮุสตัน อาร์ต

– อัน – ซทิทยูท สหรัฐอเมริกา

2544 – นิทรรศการศิลป “ สืบสานวัฒนธรรม…สุโขทัยสู่สหัสวรรษ 2001 ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

– นิทรรศการศิลป “ สีสันแห่งไทย ” แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

– นิทรรศการศิลป “ กลุ่มจิตรกรไทย ” ณ ซิตี้แกลลรี่ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120