ไมตรี หอมทอง

จิตรกรรม

Maitree   Homthong

Address : 48/14 Mu.7 Soi. Phetkasem  68 Bangkae  Bangkok   10160

E:mail  : Modernartmt@yahoo.co.th

Mobile : 0869926856

Born : 4 April  1961  Ubonrajchathani . Thailand

Education : Poh-Chang  Art College  and Srinakharinwirot  University

Exhibition : One Man Show

1979 : Goethe – Institute  Bangkok

1983 : British  Council , Bangkok

1983 : Nelson  Hey  Library ,Bangkok

1984 : AUA  Bangkok

1984 : Amarin art Gallery  Bangkok

1988 : Art  Forum  Gallery ,Bangkok

2005 : Burapha  University  Chonburi

2006 : Janjuree Art Gallery

2007 : Thesevenartgallery , Bangkok

2008 : Sriphiphat  art  Center

2009 : Sujipuri  art Gallery  Ubonrajathani

2009 : Jamjuree  Art Gallery

2010 : Thesevenartgallery , Bangkok

2011 : Sotel Hotel ,Bangkok

2011 : Art Space Gallery , Bangkok

2012 : Thesevenartgallery , Bangkok

2013 : Thesevenartgallery , Bangkok

2015 : Thesevenartgallery , Bangkok

Selected  Exhibition

Asian Contemporary Art ,Fukuoka Japan
Japan 3 time
Asian Contenporary Art ,Soul South Korea
Art Center Sillebong Bad,Denmark
S.A.
France
Malaysia
Poland
Rome
China 4 time
Vietnam

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120