เสนีย์ แช่มเดช

จิตรกรรม

เกิด :12 พฤษภาคม 2504

ที่อยู่ :11/2 ซ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร :08-9416-3559

การศึกษา :

ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ แนวนามธรรมซึ่งมีความมั่นคงและแน่วแน่ที่สุดคนหนึ่งของวงการศิลปะร่วมสมัยไทยยุคปัจจุบัน

นิทรรศการกลุ่ม :

2542 – “ลมหายใจแห่งธรรมชาติ” ณ ห้องศิลปะนิทรรศการมารศี กรุงเทพฯ

– “แก่นแท้แห่งธรรมชาติ” ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– “4 ทัศนะ ครั้งที่ 2” ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

2543 – “4 ทัศนะ ครั้งที่ 3” ณ หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

2545 – “วิถีชีวิตบนศิลป” ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

“- 4 ทัศนะ ครั้งที่ 4” ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2546 – “4 ทัศนะ ครั้งที่ 5” ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

2547 – “ธรรมชาติแห่งชีวิต” ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2548 – “ศิลปกรรมทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี” โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 5

รางวัล/เกียรติยศ :

2548 – ได้รับทุนการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2548

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120