เสงี่ยม ยารังษี

จิตรกรรม

เกิด 15 พฤศจิกายน 2513

การศึกษา

ศบ.จิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการเดี่ยว

2542 – “ยอดดอย” ณ ไนท์แกลเลอรี่ เชียงราย

2543 – “อ้อมกอดแห่งขุนเขา” ณ ลิฟวิ่งรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

2544 – “8ปี บนดอยแม่สลอง” ณ 9 อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย

– “8ปี บนดอยแม่สอลง หวนคืนถิ่นสถาบัน” ณ ยินดี อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงใหม่

2546 – “ขุนเขาฟ้างามที่เชียงราย” ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2547 – “มโหรีนภากาศ ภาคเมฆา” ณ 9 อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย

2549 – “เชียงราย-เชียงทอง” ณ 9 อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย

2550 – “100 รูป ไทย-เนปาล” ณ สีลมแกลเลอเรีย อาร์ต สเปซ

2551 – “ภูเขากับท้องฟ้า” นัมเบอร์ 1 แกลเลอรี่, สีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ

2552 – “SANGIAM YARANGSEE 2009” ณ ปาณิศา แกลเลอรี่ เชียงใหม่

2554 – “ชาวนา, เชียงราย สู่ฝั่งเศส” ณ แอดบองแกลเลอเรีย บองมาเช่ กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม

2535 – ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2536 – ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ

2537 – นิทรรศการ “ดอก-ดอย” ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

2538 – นิทรรศการ “ดอก-ดอย 2” ณ เสรีอาร์ตแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2539 – นิทรรศการ “ภาพเขียนของคนดอย” มาลิบูผับ แอนด์ แกลเลอรี่ เชียงราย

2540 – นิทรรศการ “ดอย-ดอย 3” ณ หอศิลป์มารศรี วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ

2541 – นิทรรศการ “ธรรมชาติล้านนา” ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

2542 – นิทรรศการ “สล่าเชียงราย” โอกาสครบรอบ 25 ปี ณ หอศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย

2543 – นิทรรศการ “ศตวรรษศิลป์ส่วรสรวง” ณ หอศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย

2545 – นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปิน” ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเชียงราย

2546 – นิทรรศการ “4 อิมเพรสชั่นนิสต์ สร้างสรรค์ในเมืองไทย” ณ 9 อาร์ตแกลเลอรี่ เชียงราย

2547 – นิทรรศการ “ศิลป์เพื่อหอศิลป์เชียงราย” ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2548 – นิทรรศการ “แต้มแต่งไข่มุกอันดามัน วาดฝันเมืองภูเก็ต” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

2549 – นิทรรศการ “ล้านนา-ล้านช้าง” ณ หอศิลป์ริมน่าน น่าน

2552 – นิทรรศการ “ศิลปะไทยร่วมสมัย” ประเทศฝรั่งเศส

2553 – นิทรรศการสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120