เดชา วราชุน

จิตรกรรม

เกิด :  6 พฤศจิกายน 2488

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) พุทธศักราช 2550

การศึกษา :

– ปริญญาตรี (ศ.บ. ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ปริญญาโท (ศ.ม. ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2546 – นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลัง

2511 – 2545 หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม :

2507 – การแสดงศิลปกรรมประจำปี โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ

2508 – การแสดงศิลปกรรมกลุ่ม สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ กรุงเทพฯ

2510 – การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ

2511 – การแสดงศิลปกรรมของศิลปินร่วมสมัย ตึกนายเลิศ กรุงเทพฯ

2512 – การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 10 เซาเปาโล บราซิล

– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ

2513 – การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติแห่งเอเชีย สถาบันแพทอินสติติว นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

2514 – การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 9 ยูโกสลาเวีย

– การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เซาเปาโล บราซิล

2515 – การแสดงศิลปวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 11 เซาเปาโล บราซิล

– การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 1 นอร์เวย์

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินไทย ครั้งที่ 2 โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก

2516 – การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 10 ยูโกสลาเวีย

– การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 12 เซาเปาโล บราซิล

2517 – การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 นอร์เวย์

– การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 3 เยอรมนี

– การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 4 ฟลอเรนซ์ อิตาลี

2518 – การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 11 ยูโกสลาเวีย

2519 – การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 3 นอร์เวย์

– การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 4 เยอรมนี

2520 – การแสดงศิลปกรรมของกลุ่มศิลปากร 20 ครั้งที่ 1 เซ็นทรัล ชิดลม กรุงเทพฯ

– นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย ทิสโก้ – การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 12 ยูโกสลาเวีย

2521 – การแสดงศิลปวาดเส้นนานาชาติ คริสเซิต นิวซีแลนด์

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย สิงคโปร์

– การแสดงศิลปกรรมของกลุ่มศิลปากร 20 ครั้งที่ 2

2522 – การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 13 ยูโกสลาเวีย

2523 – การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย สิงคโปร์

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย ฟูกุโอกะ ญี่ปุ่น

2524 – การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย บังคลาเทศ

2525 – นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์แปซิฟิก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

2526 – นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย เมโมเรียลอาร์ต แกลเลอรี่ นิวยอร์ค สหัรัฐอเมริกา

2527 – งานกระดาษ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2528 – การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 15 ยูโกสลาเวีย

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยอาเซียน มาเลเซีย

2529 – การแสดงศิลปภาพพิมพ์ร่วมสมัยของไทย เยอรมนี

2530 – การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 17 ยูโกสลาเวีย

2531 – ศิลปร่วมสมัยจากประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แปซิฟิกเอเซีย พาซาดีน่า สหรัฐอเมริกา

2532 – การแสดงศิลปกรรมนานาชาติครั้งที่ 9 Valparaiso ชิลี

2533 – นิทรรศการศิลปะ วินิรุจแกลเลอรี่ – ศิลปศึกษา – ช่างศิลป์ 33 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

2535 – นิทรรศการจิตรกรรม-ประติมากรรม 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

2536 – การแสดงศิลปะกลุ่มกากบาทศิลปะ ไดอะล็อก แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2538 – การแสดงสีน้ำอาเซียน ครั้งที่ 10 หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2539 – นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ

2540 – มหกรรมนิทรรศการศิลปะ สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

2541 – การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 กรุงโซล เกาหลี

2542 – นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปากรเฉลิมพระเกียรติ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2543 – ศิลปกรรมไทย 2000 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และหอศิลป์ เมืองโคโลญจน์ เยอรมนี 2544 – สืบสานวัฒนธรรม สุโขทัยสู่สหัสวรรษ 2001 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2545 – นิทรรศการศิลปะนามธรรม ; สารัตถะแห่งศิลป์ สุรพลแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

 

รางวัล/เกียรติยศ :

2512 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19

2514 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20

2515 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21

2517 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22

2520 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24

2522 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25

2523 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26

2524 – รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย

2525 – รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย

– รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย นิทรรศการศิลปกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28 – ศิลปินชั้นเยี่ยม (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120