เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ

จิตรกรรม

เกิด : 23 กันยายน 2486

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2549

การศึกษา :

2497 – โรงเรียนสว่างวิทยา

2503 – โรงเรียนไพศาลศิลป์

2505 – โรงเรียนช่างศิลป์

2510 – ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

2522 – ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2544 – นิทรรศการเดี่ยว เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

2549 – “ชีวิต – ประสบการณ์ที่หลากหลาย” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

2551 – “ศิลปะ – พลังแห่งชีวิต” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  นิทรรศการกลุ่ม :

2515 – การแสดงศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย เดนมาร์ก

2516 – มหกรรมศิลปแห่งกรุงเทพฯ 73 หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2517 – ศิลปะร่วมสมัย (1964-1974) หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ

2520 – นิทรรศากรศิลปะไทยร่วมสมัย ทิสโก้ กรุงเทพฯ

2523 – การแสดงจิตรกรรมและภาพถ่ายอาเซียน อินโดนีเซีย

2528 – นิทรรศการศิลปะแห่งเอเชีย พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น

2529 – การแสดงศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 อิรัก          – นิทรรศการศิลปะสมัยใหม่แห่งชาติ เกาหลี

2531 – ศิลปะร่วมสมัยจากประเทศไทย พิพิธภัรฑ์แปซิฟิกเอเซีย พาซาดีนา สหรัฐอเมริกา

2532 – การแสดงศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3 คิวบา

2537 – นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำแห่งเอเซีย ครั้งที่ 10 หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

2539 – นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

2540 – “กรุงเทพเมืองฟ้าอมร” บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก กรุงเทพฯ

2542 – 19 ศิลปินชั้นเยี่ยม หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2543 – ศิลปกรรมไทย 2000 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลป์ เมืองโคโลญจน์ เยอรมนี

2547 – วิถีไทยในภาพพระบฏ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2548 – ศิลปะร่วมสมัยไทย – เยอรมัน 2005 เมืองโคโลญจน์ เยอรมนี

2550 – คน – ผู้ซึ่งเร้นลับในหัวใจ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2551 – การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ 2008 แอลเอ อาร์ตคอร์ ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

รางวัล/เกียรติยศ :

2511 – รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18

2512 – รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19

2514 – รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20

2515 – รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21

2517 – รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22

2519 – รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

2520 – รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3

2523 – รางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26

2524 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม ธนาคารกสิกรไทย

2525 – รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28

– รางวัลศิลปไทยร่วมสมัย นิทรรศการศิลปกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย

2526 – รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29

2535 – รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38

2536 – รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39

2537 – รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40

2538 – รางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41

– ศิลปินชั้นเยี่ยม ประภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

2549 – ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120