เกรียงไกร วงษ์ปิติรัตน์

จิตรกรรม

เกิด :22 กันยายน 2509

ที่อยู่ : 43 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน ธนบุรี กรุงเทพ ฯ 10700

โทร : 0-2468-3826, 08-1 448-2739

การศึกษา :

2534 – ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม

2536 – ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2538 – นิทรรศการศิลปกรรม “จากอดีสู่ปัจจุบัน เคลื่อนไหวสู่ความนิ่งเงียบ” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการกลุ่ม :

2537 – การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40

– การแสดงงานศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัท ฟิลลิป มอริส ประเทศไทยจำกัด

– การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยกลุ่มทองครั้งที่ 1

– การแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมแลพภาพพิมพ์

2538 – นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 1 บริษัท ซิว – เนชั่นแนล จำกัด

– นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 19 ธนาคารกรุงเทพ

– การแสดงงานศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัท ฟิลลิป มอริส ประเทศไทย จำกัด

2539 – จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ธนาคารกสิกรไทย

– นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20 ธนาคารกรุงเทพ ศูนย์สังคีตศิลป์

– การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 18

– นิทรรศการกลุ่มวิวกรุ๊ป ครั้งที่ 2 หอศิลปแห่งชาติ

2542 – นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 23 ธนาคารกรุงเทพฯ

2543 – การแสดงนิทรรศการโดยกลุ่มวิวกรุ๊ป ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปแห่งชาติ

2545 – การแสดงนิทรรศการโดยวิวกรุ๊ป ณ เดอะสีลมแกลลอเรีย กรุงเทพ ฯ

2547 – ศิลป์เพื่อหอศิลป์เชียงราย ณ หอศิลปแห่งชาติ

รางวัล/เกียรติยศ :

2537 – รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม “ ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ” บริษัท ฟิลลิป มอริส ประเทศไทย จำกัด

2538 – รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 “ จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค” ครั้งที่ 1 เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ

– รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมร่วสมัยของธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 17

– Asian Festival Art Exhibition โดย 9 ศิลปินไทย ณ Gallery Hommeluhre ประเทศเดนมาร์ก

– รางวัลยอดเยี่ยม “การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน 1995” ในฐานะแขกรับเชิญในงาน Tresors – The Second International Fine Art and Antiques Fari for Asin ณ World Trade Centre ประเทศอินโดนีเซีย

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 19 ของธนาคารกรุงเทพฯ

2539 – รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่2

– ได้รับทุนให้ไปดูงานศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท ซิว – เนชั่นแนล จำกัด

– ได้รับทุนให้เป็นศิลปินยอดเยี่ยมดีเด่น ในการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 2 โดยบริษัท ซิว – เนชั่นแนล จำกัด

– ได้รับเกียรติให้ไปดูงานศิลปินยอดเยี่ยมดีเด่น ในการประกวดผลงานจิตรกรรม ร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 2 โดยบริษัท ซิว – เนชั่นแนล จำกัด

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20 ของธนาคารกรุงเทพฯ

– รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ได้รับเกียรติให้ไปดูงานศิลปที่ ประเทศฝรั่งเศส Royal College of Art ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 1 เดือน โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120