อินสนธิ์ วงศ์สาม

ประติมากรรม

เกิด : 9 กันยายน 2477 ลำพูน

ที่อยู่ : 109/2 บ้านป่าซางน้อย หมู่ 1 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

การศึกษา :

2498-2504 – ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2508-2509 – ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศฝรั่งเศส

นิทรรศการเดี่ยว :

2504 – องค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2505 – All India Fine Arts Society of New Delhi, India

– The Arts Council of Pakistan, Karachi Pakistan

2506 – Consulate de France – Istanbul, Turkey

– Plaka Art House, Athens Greece

2507 – Galleria Fuchs, Vienna Austria

2509 – Galleria de Haut Pave, Paris France

2510 – Lichfeld Gallery Conn, USA

2511 – Eleven Gallery, New York USA

2512 – นิทรรศการเดี่ยว De Mena แกลเลอรี่ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

2517 – มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแก้ว

2518 – USIS เชียงใหม่

2523 – สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ

2528 – นิทรรศการเดี่ยว USIS เชียงใหม่

2530 – โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ

2534 – ชุด ดิน น้ำ ลม ไฟ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพ

2552 – “สุดขอบฟ้า” บ้านศิลปินแห่งชาติ มูลนิธิอุทยานธรรมะและหอศิลป์ อำเภอป่าซาง

จังหวัด  ลำพูน

นิทรรศการกลุ่ม :

2500 – นิทรรศการกลุ่ม หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

2501 – นิทรรศการกลุ่ม กลุ่มศิลปินศิลปไทยร่วมสมัย

2520 – นิทรรศการกลุ่ม หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ

2531 – นิทรรศการกลุ่ม USIS เชียงใหม่

รางวัล / เกียรติยศ :

2500 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ ของจิตรกรและประติมากรสมาคม

– เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม ของจิตรกรและประติมากร    สมาคม

2504 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน

2505 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง

2552 – ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) ประติมากรรม

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120