อิทธิพล ตั้งโฉลก

จิตรกรรม

เกิด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 กรุงเทพมหานคร

เกียรติประวัติและรางวัล :

2512 – 2517 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 22

2514 – 2522 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 21 และ 25

2515             – รางวัลจากพิพิธภัณฑ์เมืองคาโลแวค การแสดงวาดเส้นต้นแบบนานาชาติ ริเจคา ยูโกสลาเวีย

2519             – รางวัลที่ 1 ภาพพิมพ์ การประกวดศิลปกรรม ธนาคารศรีนคร

2520             – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24

– รางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ 2521

– รางวัลที่ 2 การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ นอร์วีเจียน ครั้งที่ 4 นอร์เวย

– รางวัลเหรียญ การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 5 ฟรีเชน เยอรมันตะวันตก

2522             – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2522 ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ

– ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ2536

– รางวัลยอดเยี่ยม (ประเภทที่ 1) การประกวดจิตรกรรมฝาผนัง เมืองไทย ภัทระคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

– รางวัลชนะเลิศ (ประเภทที่ 3) การประกวดประติมากรรม เมืองไทย ภัทระคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

การแสดงผลงานในระดับชาติและนานาชาติ :

2512 – 2536      – การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38 และ 39

2514 – 2520      – การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 9, 10, 12, 13, 14, 15 และ 16 ยูโกสลาเวีย

2514 – 2522      – การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 11, 12 และ 15 ซาเปาโล บราซิล

2515 – 2527      – การแสดงวาดเส้นต้นแบบนานาชาติ ครั้งที่ 3, 4,6, 7, 8 และ 9 ริเจคา ยูโกสลาเวีย

– การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 2, 3, 5 และ 7 ฟรีเชน เยอรมันตะวันตก

2517 – 2527      – การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 5, 8 และ 11 โปแลนด์

2518                  – นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี ครั้งที่ 60 ศิลปินภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ซีแอ็ตเติล สหรัฐอเมริกา

2521 – 2527      – การแสดงภาพพิมพ์นานาชาตินอร์วีเจียน ครั้งที่ 4, 6 และ 7 เฟรคริคแสตด นอร์เวย์

2523                  – การแสดงงานรางวัลจากการแสดงภาพพิมพ์นานาชาตินอร์วีเจียน ครั้งที่ 4 นอร์เวย์

– การแสดงศิลปกรรมแห่งเอเซีย ฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น

2524                  – การแสดงศิลปกรรมเอเซีย, บังกลาเทศ

2525                  – นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของไทย พิพิธภัณฑ์เอเซีย แปซิฟิค สหรัฐอเมริกา

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย พิพิธภัณฑ์เอเซียแปซิฟิค พาสดีนา สหรัฐอเมริกา

2526                  – นิทรรศการภาพพิมพ์โลก ครั้งที่ 4 ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

2527 – 2528      – นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 8 และ 9 แบรดฟอร์ด อังกฤษ

2529                  – นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 5 กรุงโซล เกาหลี

2530                  – นิทรรศการภาพพิมพ์ 5 ศิลปินไทย พิพิธภัณฑ์นาโกยา คาบุโตยา แกลเลอรี่ – การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 8 ชิลี

2531                  – การแสดงภาพพิมพ์ของลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา ปารีส ฝรั่งเศส

2532                  – นิทรรศการจิตรกรรมและภาพพิมพ์ เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

2533                  – การแสดงจิตรกรรมและภาพพิมพ์ 1989 – 1990 คัลรีโตย่า แกลเลอรี่ โตเกียว

2534                  – การแสดงเดี่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

2534 – 2536      – การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติสมัยใหม่ของไทย นิทรรศการหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกา

2535                  – มหกรรมศิลปกรรม 16 ศิลปินชั้นเยี่ยมแห่งชาติ พ.ศ. 2492 – 2525 กรุงเทพฯ

2536                  – นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย–ญี่ปุ่น ภาพพิมพ์ร่วมสมัย กรุงเทพฯ

2541                  – กรุงเทพเมืองฟ้าอมร มหกรรมศิลปกรรมแห่งเอเซีย เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ชั้นนอก กรุงเทพฯ

2542                  – นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทย–ยุโรป กรุงเทพฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120