อารี สุทธิพันธุ์

จิตรกรรม

เกิด : 26 ธันวาคม 2473 ราชบุรี

ที่อยู่ : 35 ซอยอุดมยศ 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

การศึกษา :

2500 – กศ.บ. มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

2504 – M.F.A. Indiana University

นิทรรศการเดี่ยว :

2504 – “จิตรกรรมสีน้ำมัน” สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. กรุงเทพฯ

2532 – “จิตรกรรมสีน้ำ ผู้หญิง” มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

– “จิตรกรรมสีน้ำ ผู้หญิง” หอศิลป์ไทย แอล เอ สหรัฐอเมริกา

นิทรรศการกลุ่ม :

2506 – “นิทรรศการศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์” องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กรุงเทพฯ

2514-2518 – “นิทรรศการทัศนศิลป์นอกแบบ” หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2522-2524 – นิทรรศการศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

2526-2529 – “นิทรรศการสีน้ำ” สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพฯ

2537 – “Kamol and His Artist Friends” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2552 – ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120