อลงกรณ์ หล่อวัฒนา

เกิด : 14 กรกฎาคม 2507 น่าน

อาจารย์พิเศษ (จิตรกรรมไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพฯ

การศึกษา :

– มัธยมศึกษา โรงเรียนสา อำเภอสา จังหวัดน่าน

– เทคโนโลยีราชมงคล (เจ็ดยอด) เชียงใหม่

– ศิลปศึกษา (ศิลปะไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

– Post-Diploma (จิตรกรรม) กาลาบาวันนา วิศวบราราตรี สันตินิเกตัน ประเทศอินเดีย

รางวัลเกียรติยศ :

2545 – ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 2 โดย หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2529 – รางวัลชนะเลิศ “โปสเตอร์ต่อต้านการสูบบุหรี่” สถาบันสอนภาษา AUA กรุงเทพฯ

– รางวัลยอดเยี่ยม “ศิลปกรรมบ้านแสนรักและเมตตาต่อสัตว์” ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

2528 – รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง จิตรกรรมไทยประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๙ กรุงเทพฯ

2527 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมเยาวชน แห่งประเทศไทย หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

– รางวัลที่ ๑ ศิลปกรรมล้านนา ของกลุ่มศิลปินล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

2526 – รางวัลชนะเลิศ การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “Reeve” กรุงเทพฯ

การแสดงผลงานเดี่ยว :

2556 -“สัมมาทิฎฐิ” ณ. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพ ประเทศ

2554 -“พระบฎ มงคลธรรม สุนทรียะธรรม”ณ. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

– “อายตนะ แดนติดต่อ” ณ. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

2553 -“เหมือนหนึงเดียวกัน” N แกลลอรี่ กรุงเทพฯ

2551 – “ศรัทธาที่ไม่เคยลืมเลือน”นัมเบอร์วัน แกลลอรี่ ภูเก็ต,หอศิลป์ ริมน่าน จ.น่าน

2550 – “Retrospective” นัมเบอร์วัน แกลลอรี่ กรุงเทพฯ

– “ศรัทธาที่ไม่เคยลืมเลือน” ณ. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ กรุงเทพฯ

2548 – “จักรวาลและความสมดุล” 9 Art Gallery เชียงราย

2545 – “อุปมา อุปมัย” ณ. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

2544 – “คุรุบาลี ถึง สันตินิเกตัน” หอศิลป์ เวียงตะวัน กรุงเทพฯ

2541 – “พระพิฆเนศวร” ณ. นันดันแกลเลอรี่ สันตินิเกตัน ประเทศอินเดีย

– “พระพิฆเนศวร” ณ. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

การแสดงผลงานกลุ่ม

2557 – นิทรรศการ “ศิลปินร่วมบุญ เกื้อหนุน ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

2556 – นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ”จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง 86 พรรษา”ศูนย์การค้าโอ.พี.เพลส กรุงเทพฯ

2555 – โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย “MOCA BANGKOK” ณ. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพฯ

– นิทรรศการ“สยามแอฟ (ช่องทางหนึ่งเพื่อเข้าถึงศิลปะไทย)” หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2554 – นิทรรศการโครงการ“อุ่นรักไว้โอบโลก” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

2553 – โครงการมหกรรม ศิลปะร่วมสมัยไทย วันศิลปะ พีระศรี เรื่อง “ปีติ : GLADNESS” ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ -“สานใจ สานใย ศิลปกรรม” นิศิลปะไทยร่วมสมัย ทรรศการศิลปกรรมเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ เสาว์คง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ.เชียงใหม่

2552 – นิทรรศการศิลปกรรม “โลกร้อนเย็นธรรม” ของกลุ่มจิตรกรไทย ณชั้น5หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนิน ผ่านฟ้า กรุงเทพฯ

2551 – นิทรรศการภาพ “เปลือย” นัมเบอร์วัน แกลเลอรี สีลม กรุงเทพฯ

– นิทรรศการ “Beijing International Art Biennale China” ปักกิ่ง ประเทศจีน

– ศิลปกรรมพระประวัติพระกรณียกิจใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120