อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน

เกิด : 23 มกราคม 2511 กรุงเทพฯ

ที่อยู่ : 11 ซอยกรุงธนบุรี 6 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทร : 0-2438-3925

การศึกษา :

2533 – ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2539 – ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2534 – Small Painting เซเว่นส์ ซีส์ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2536 – Day by Day ไดอะล็อก แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2549 – A Talk 2 the Blues นำทอง แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2555 – In Search of Love Painting

นิทรรศการกลุ่ม :

2533 – Kochi International Triennial Exhibition of Paris ญี่ปุ่น

2534 – Singapore Art Fair 91 สิงคโปร์

2535 – 9th International Biennial Print Exhibition ญี่ปุ่น

2536 – Art Today From Thai, America, Japan หอศิลปฯ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2538 – นิทรรศการ Thailand-Japan Exchange Print Exhibition 1995 ญี่ปุ่น

รางวัล/เกียรติยศ :

2533 – รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120