อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์

เกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2513 ตาก

ที่อยู่ : บ้านจิตรกรอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ 40 หมู่ 1 ดอยแม่สลอง บ้านสันติคิรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

โทร : 053 765 464, 081 603 2758

อีเมล์ : punmoonsilp@yahoo.com

การศึกษา :

– ศ.บ. (จิตรกรรม) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการเดี่ยว :

2544 – “ดอย – ดอกรักษ์” ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม กรุงเทพฯ

2545 – “สีสันแห่งรักษ์” 9 Art Gallery / Architect Studio เชียงราย

2549 – “สายลม…จากขุนเขา” พีซีซี อาร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

2550 – “สายลม…จากขุนเขา” กอสซิป แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2551 – “จากภูสู่เล” สีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม :

2535 – จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 16 กรุงเทพฯ

2537 – “ดอก-ดอย” ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

2538 – “ดอก-ดอย 2” เสรีอาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2539 – “ภาพเขียนของคนดอย” มาลิบูผับแอนด์แกลเลอรี่ เชียงราย

2540 – “ดอก-ดอย 3” หอศิลป์มารศรี วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ

2541 – “วัฒนธรรมชาวดอย” บ้านหัวแม่คำ เชียงราย

2542 – “สล่าเชียงราย” 25 ปี สถาบันราชภัฏ เชียงราย

2543 – The Exhibition of Art 2000 Chiang Rai หอศิลป์คนเมือง เชียงราย

2544 – “เชียงรายเมืองศิลปิน” ศูนย์ส่งเสริมสาธิต และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เชียงราย

2545 – 4 อิมเพรสชั่น อาร์ตติส สร้างสรรค์ในเมืองไทย 9 อาร์ตแกลเลอรี่ เชียงราย

2546 – Exhibition of Visual Art ศูนย์ศิลปะแม่สาย เชียงราย

2547 – “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2548 – “ดวงประทีปแห่งตะวันออก เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 14 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

2549 – สร่วยศิลป์ ศิลปินเหนือ พีซีซี อาร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

– ศิลปินไทยในแดนล้านนา หอศิลป์ไตยวน เชียงราย

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120