สุวัฒิ วรรณมณี

จิตรกรรม

เกิด 15 มีนาคม 2505

การศึกษา ศ.บ. สาขาจิตรกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่ 112 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

มือถือ 081-4409727

ประวัติการแสดงงาน

–  แสดงงานภายในประเทศและต่างประเทศ   111  ครั้ง

โครงการครั้งสำคัญ

โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประมูลภาพจิตรกรรม รูปในหลวง โดยนำเงินรายได้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทางการพิเศษแห่งประเทศไทย
โครงการประมูลภาพ “พระสาธิลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อนำเงินรายได้จัดตั้งมูลนิธิรัฐเยาวชน
โครงการประมูลภาพ “พระสาธิลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” โดยนำเงินรายได้ขึ้นทูลเกล้า และจัดตั้งกองทุนห่วงใยศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการศิลปะเพื่อการกุศล เทิดพระเกรียติสมเด็จพระราชินี โดยนำรายได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสตรีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ถวายเป็นราชกุศล จัดโดย บริษัทแกล็ก โซสมิทไคล์น(ประเทศไทย จำกัด)
โครงการประมูลภาพจิตรกรรมสึนามิรำลึก สมทบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เจนเซ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสึนามิ
โครงการประมูลภาพวาด รัฐบุรุษ ของมูลนิธิรัฐบุรุษ เพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษาศิลปะที่ขลาดแคลน
ร่วมแสดงงาน ศิลปกรรมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ.พระเมรุ ท้องสนามหลวง
โครงการ”อุ่นรักไว้โอบโลก” ประมูลภาพพระสาธิลัษณ์ พระองค์เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยนำรายได้ขึ้นทูลเกล้า และ ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก ของมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ

รางวัลที่ได้รับ

จิตรกรรมเทิดพระเกรียติ์ ในหลวงครบรอบ 60 พรรษามหาราช โดยธนาคารกสิกรไทย
จิตรกรรม โปสเตอร์วันอนามัยโลก

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120