สัมฤทธิ์ เพชรคง

จิตรกรรม

SUMRIT  PETKONG

เกิด 20 กรกฎาคม 2512

ศึกษา  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

ครุศาสาตร์มหาบัณฑิต ( ศิลปศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ 128 ม.9 ต.นาวง  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210

โทร.086-4769085

การแสดงงาน

2535-นิทรรศการเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2537 –นิทรรศการศิลปนิพนธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2543- นิทรรศการ “ สีสันสหัสวรรษ ” เมอร์คิวรี่ อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

-นิทรรศการศิลปกรรมชุด “ ตะวันออก ” ศูนย์ศิลปะสิปประภา  กรุงเทพฯ

-นิทรรศการ “ สีสันอันดามันภูเก็ต ครั้งที่ 2 ”  จ.ภูเก๊ต

2546 –Tradition   to  Modernity  International  Art  Exhibition  Malaysia

-นิทรรศการ “ จินตภาพสี่มิติ ” จ.ภูเก็ต  หอศิลป์สยาม  หาดใหญ่

-นิทรรศการ “ ศิลปกรรมสู่ธรรมชาติ  ภูเก๊ต พังงาน  กระบี่ ”  สีลมแกลเลอรี่  กรุงเทพฯ

โรงแรมดุสิตลากูน่า  จ.ภูเก๊ต

-นิทรรศการ “ ร้อยศิลป์ถิ่นภูเก๊ต ” ห้องสมุดประชาชน  จ.ภูเก็ต

-นิทรรศการ “ ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8

โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ ”

2553    -นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ

หอศิลป์ สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

-ร่วมแสดงนิทรรศการ  “ มหัศจรรย์กล้วยไม้ไทยนานาชาติ ” ณ สยามพารากอน ครั้งที่ 3

2555   -ร่วมแสดงนิทรรศการ “ มหัศจรรย์กล้วยไม้ไทยนานาชาติ ” ณ สยามพารากอน ครั้งที่ 5

2556   -นิทรรศการสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  กรุงดทพฯ

-ร่วมแสดงนิทรรศการ “ มหัศจรรย์กล้วยไม้ไทยนานาชาติ ” ณ สยามพารากอน ครั้งที่ 6

-นิทรรศการสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5   ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  กรุงเทพฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120