สันต์ สารากรบริรักษ์

จิตรกรรม

เกิด : 23 สิงหาคม 2477

ศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 

ข้าราชการบำนาญ  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการศึกษา

2486  โรงเรียนวึฒิศึกษา  ประกาศนียบัตร  ประถมศึกษาปีที่ 4

2495 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ประกาศนียบัตร  มัธยมปีที่ 6

2497 โรงเรียนศิลปศึกษา  ประกาศนียบัตร  มัธยมปีที่ 8

2503 มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต ( จิตรกรรม )

ประวัติรับราชการ

2501 อาจารย์ตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2507 อาจารย์โท  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2517 อาจารย์เอก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2519 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2522 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2524 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานด้านบริหาร

2523 รองคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  หัวหน้าหมวดวิชาวาดเส้น

งานด้านวิชาการ

งานด้านการสอน เป็นอาจารย์สอนในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  สอนวิชาจิตรกรรม   วาดเส้น

งานด้านเผยแพร่ทางวิชาการ พ.ศ.2524 ได้รับอนุญาตให้หยุดการสอนเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติงานจิตรกรรมทิวทัศน์เป็นเวลา 1 ปี และได้จัดแสดงผลงานจิรกรรมเผยแพร่สู่ประชาชน ณ หอศิลป์ C.V.N. แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ  เป็นเวลา 1 เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2527 ได้รับจากสาธาราณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาดูงานและเผยแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  โดยสาธิตการเขียนภาพสี และการวาดรูป      ณ  สถาบันศิลปะ  ที่กรุงปักกิ่งและเซี้ยงไฮ้

ตุลาคม พ.ศ.2527 – 2528 ได้รับการขอตัวจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 ค่าสมเด็จพระนเรศวร  เพื่อไปฏิบัติงานตามโครงการ เขียนภาพทิวทัศน์  ณ บริเวณยุทธภูมิ ในพื้นที่ภาคเหนือ  เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย และได้จัดการแสดงผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย

การแสดงผลงานในต่างประเทศ

1966 V International Biennail of Prints in Tokyo

1967 VII Exposition International De Gravur  e Moderme Calerija Ljubljana  YUGOSLAVIA

1967 NONA Biennail  De Sao Paulo 1967

1969 “ I ” Triennale   Internazionale  della  Xilografia  Contemporania ,Carpi,Italy

1970 The Biennial   International   De  La  Gravure  Piszezepanski 3  Cracovie  Poland .

Asian Printa Organized   by  Pratt  Graphic  Center in NEW York.

1972 III  Viennial  Internazional  della  Graffica  Firenze,Palazzo  Strozzi, Italy

II Triennale  Internazionale   della  Xilografia  Contemporania,Carpi,Italy

II International  Orafik  Biennale 72 Frechen,GERMANY.Exposition  International

De  La    Xilografia  Comtemporania  Madrid  SPAIN .

I  Premi  International  Debuix  Joan  Miro  SPAIN.{ Drawing }

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ ( 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  6 เหรียญทองแดง )

2501 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน  สาขาจิตรกรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9

2505 ได้รับรางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

2506 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง 3 สาขา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18

2508 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  สาขาภาพพิมพ์ และรางวัลเหรียญทองแดง  สาขาจิตรกรรม              ในงาน   แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16

2510 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาภาพพิมพ์  ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18

2511 ได้รับรางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขา จิตรกรรม ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ครั้งที่ 19

2512 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง  สาขา จิตรกรรม  ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ครั้งที่ 20

การแสดงผลงาน

2525 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 28

2526 แสดงงานเดี่ยว ที่ ซี.วี.เอ็น. แกลเลอรี่

2532 แสดงเดี่ยวภาพเขียนยุทธภูมิในอดีตภาคเหนือ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  วันที่ 5 – 25 ตุลาคม 2532  รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิสายใจไทย

2535 ร่วมงานแสดงนิทรรศการพิเศษ  เชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส “ 73 ศิลปินไทย ศิษย์ศิลป์ พีระศรี ” เนื่องใน                 โอกาสครบ 100 ปี เกิดศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอสิลป์เจ้าฟ้า

13 ส.ค. – 13 ก.ย. 2535

2539 ร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 50 ปี

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2545 งานแสดงนิทรรศการศิลปะ 14 ปี ที่แม่แตง

2546 ส่งผลงานร่วมแสดงมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์  ถ.ศรีนครินทร์  กรุงเทพฯ

2547 ส่งผลงานร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา  มหาราชินี  ณ ศูนย์สรรสินค้าซีคอนสแควร์

ณ ศรีนครินทร์  กรุงเทพฯ

2550 ส่งผลงานร่วมแสดงนิทรรศการผลงานศิลป์ชั้นเยี่ยม 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

“ ศิลปินศิษย์เก่าศิลปากร  เทิดไท้ 80 พรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  องค์อัครศิลปิน ”

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด  กรุงเทพฯ

ส่งผลงานร่วมแสดงนิทรรศการ “ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  องค์อัครศิลปิน ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

ชั้น 1 ” กรุงเทพ ฯ

ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

24 ก.พ. 2548 ได้รับพระราชทานเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ ( จิตรกรรม ) ประจำปี พ.ศ. 2547

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

12 ต.ค. 2548 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ ผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร ”  เนื่องในวันคล้าย

วันสถาปนา      มหาวิทยาลัยศิลปากร

23 ธ.ค. 2548 ได้รับประกาศเกียรติคุณของสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์  เป็น”

ศิษย์เก่าดีเด่นทำชื่อเสียงเกียรติคุณ  สู่วงการศิลปะและสมาคม ”

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120