สมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์

จิตรกรรม

เกิด : 22 ธันวาคม 2492

ศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

การศึกษา :

2522 – ประกาศนียบัตร สถาบันวิจิตรศิลป เมืองอุรปิโน อิตาลี

2522 – ศม. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2515 – รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรีญเงิน จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่21

2517 –  รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรีญทองแดง  จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 22

2528 – รางวัลกรังปรีซ์  ศิลปินดีเด่น  แห่งปี   ณ ไซรินแกลเลอรี่  โยโกฮามม ญี่ปุ่น

การแสดงเดี่ยว :

2526 – หอศิลป์แห่งชาติ  กรุงเทพฯ

2528 –  ไซรินแกลเลอรี่  โยโกฮามม ญี่ปุ่น

2529 – ไซรินแกลเลอรี่  โยโกฮามม ญี่ปุ่น

2530 – เอดะอาร์ทติสแกลเลอรี่   กรุงเทพฯ

รางวัล

2515 – รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรีญเงิน จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่21

2517 –  รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรีญทองแดง  จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 22

2528 – รางวัลกรังปรีซ์  ศิลปินดีเด่น  แห่งปี   ณ ไซรินแกลเลอรี่  โยโกฮามม ญี่ปุ่น

การแสดงเดี่ยว

2526 – หอศิลป์แห่งชาติ  กรุงเทพฯ

2528 –  ไซรินแกลเลอรี่  โยโกฮามม ญี่ปุ่น

2529 – ไซรินแกลเลอรี่  โยโกฮามม ญี่ปุ่น

2530 – เอดะอาร์ทติสแกลเลอรี่   กรุงเทพฯ

การร่วมแสดงครั้งสำคัญ

2515 – การแสดงสิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21

2519 – “ ศิลปกรรมร่วมสมัยของไทยในทศวาษที่ 70 ” จัดแสดงที่เมือง บอร์น, เบอร์ลิน, ฮัมเบิกร์,มิวนิค,

แฟรงค์เฟิร์ด และสตุ๊ดการ์ด

2528 – “  ศิลปะเอเซียน  ครั้งที่ 2 ”  พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองฟุกุโอกะ  ญี่ปุ่น

2529 – “ มหกรรมศิลปะนานาชาติ 1986 ” นครแบกแดด  อิรัค ญี่ปุ่น

2532 – “ ความบันดาลใจจากญี่ปุ่น ” หอศิลป์แห่งชาติ

2534 – “ ศิลปะสมัยใหม่  ของไทย  ” จัดแสดงใน 5 พิพิธภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา

2533 – 2538  การแสดงจิตรกรรมสีน้ำ  โดยสมาพันธ์สีน้ำแห่งเอเซีย  ในประเทศมาเลเซีย ,ฮ่องกง ,เกาหลี,อินโดนีเซีย,ไต้หวันและไทย

2541 – “ กรุงเทพเมืองฟ้าอมร ” มหกรรมศิลปกรรมแห่งเอเชีย เนื่องในโอกาสจัดกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13

2544 – นิทรรศการ 12 ศิลปิน ไทย   มาเลเซีย   สิงคโปร์

2550 – นิทรรศการศิลปกรรม “ มิตรจิต – มิตรใจ  มิตรภาพไทย – ญี่ปุ่น ” พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

2551 – “  นิทรรศการ ครั้งที่ 1 ของศิลปินสีน้ำร่วมสมัยชั้นครู นานาชาติ ”  เมืองนานาจิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

2553 – นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย ครั้งที่ 25 เมือง อูรันบาตอร์    มองโกเลีย

– “  นิทรรศการ ครั้งที่ 2 ของศิลปินสีน้ำร่วมสมัยชั้นครู นานาชาติ ”  เมืองนานาจิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

2534 – นิทรรศการศิลปกรรมความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองโตยามะ ญี่ปุ่น

– “  14 ศิลปินร่วมสมัยไทย ” ไวท์แลบ แกลเลอรี่ เมืองมิลาน  อิตาลี

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120