สมภพ บุตรราช

เกิด : 26 สิงหาคม 2500

ที่อยู่ :7/505 ซ.12 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

โทร :0-2889-3368, 08-5108-5756

การศึกษา :

– ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2544 – นิทรรศการแสดงเดี่ยว Ladder to Heaven ณ แกลเลอรี่ Artlier กรุงเทพฯ

2547 – นิทรรศการแสดงเดี่ยว The Righteous Lead – While we Breathe ณ พิพิธภัณฑ์สวนผักกาด กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม :

2528 – 2538 – ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดไทย ลอนดอน อังกฤษ

2536 – นิทรรศการสัญจร The Intergrative Art of Modern Thailand ณ สหรัฐอเมริกา

2538 – นิทรรศการแสดงเดี่ยวชุด Sixth Mouth วิฌวลธรรมแกลเลอรี่

– นิทรรศการ Osaka Triennale 1995 Sculpture โอซาก้า ญี่ปุ่น

2539 – นิทรรศการ Summer Exhibition ณ Royal Academy of Art อังกฤษ

– นิทรรศการร่วมศิลปินกลุ่ม “4 ทัศนะ” 6 ครั้ง

– นิทรรศการร่วมกลุ่มจิตรกรไทยทุกครั้ง

2543, 2546 – นิทรรศการ Four Visions ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2548 – นิทรรศการ “สารศิลป์ถิ่นอีสาน” กลุ่มจิตรกรไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2550 – นิทรรศการ Spiritual of Paintings ณ หอศิลป์ริมน่าน จ. น่าน

รางวัล/เกียรติยศ :

– เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง

– รางวัลชนะเลิศประติมากรรม “The Art Show”, John Jones Open Show กรุงลอนดอน อังกฤษ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120