สมชาย วัชระสมบัติ

จิตรกรรม

 

เกิด            26 มีนาคม 2498  กรุงเทพมหานคร

การศึกษา   วิทยาลัยเพาะช่าง และศึกษาศิลปะกับอ. ประเทือง  เอมเจริญ (ศิลปินแห่งชาติปี 2548)

ที่อยู่           11 ซอยอัสสัมชัญ 9 บางไผ่ บางแค กทม. 10160

อีเมล์          somchai_toi@yahoo.com

โทร.            0-2806-9703, 08-9155-3545

นิทรรศการเดี่ยว

2554   –   “ความคิด-ความรู้สึก” ณ หอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี

2553   –   “การเดินทางผ่านเกรยอง” ณ หอศิลป์ซีพีเซเว่นรังสรรค์  กรุงเทพมหานคร

2552   –  “ธรรมชาติและจิต” ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

–  “ธรรมชาติและจิต” ณ พิพิธภัณฑ์บ้านหัตถกรรมและศิลปกรรม จังหวัดสงขลา

2551   –  “อนารยะ” ณ สถาบันปรีดีพนมยงค์  กรุงเทพมหานคร

2550   –  “ความฝันและเปลือกหอย” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

–  “ความฝันและเปลือกหอย”  ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต

นิทรรศการ 2 คน

2549   –   “2 จิตวิญญาณ” ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

2548   –    “ทะเล” ณ หอศิลป์เทศบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2547   –   “จิตกรรม 2 สไตล์” ณ หอศิลป์เพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

2535   –   “ลมหายใจคนเมือง” ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้  กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการคัดสรร (2554 – 2517)

2556   – โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง

2555   – โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติครั้งที่ 8 ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง

-นิทรรศการศิลปะศิลปินไทย-ลาว ณ เมืองกว่างฮั่น มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

2554   –  นิทรรศการ”พาสเทลนานาชาติ” ณ บี ดับเบิ้ลยู    เอ โซกอล แกลเลอรี  ประเทศโปแลนด์

2553   –  นิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 6 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

2552   –  โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย หอศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551   –  นิทรรศการภาพลักษณ์สยาม ณ นิวแกลเลอรี ประเทศอังกฤษ

–  นิทรรศการกลุ่ม 8 ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์  หอศิลป์ริมน่าน  หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

–  นิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 4 ณ หอศิลป์เพาะช่าง  หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550   –  มหกรรมศิลปะนานาชาติปีนัง  ณ ปีนัง สเตท อารต์ แกลเลอรี่, ประเทศมาเลเซีย

2549   –  โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติไทย –สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  แอลเออาร์ตแกลเลอรีเซ็นเตอร์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

2548   –  การแสดงงานศิลปะ “ศิลปะร่วมสมัยจากประเทศไทย “ ณ ศูนย์ศิลปะซิลด์บอร์ก แบค ประเทศ

เดนมาร์ก

–  ดวงประทีปแห่งตะวันออก เทศกาลศิลปะนานาชาติครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี

–  การแสดงงานศิลปะ  “เอเชียนอาร์ตนาว 2005” ณ  พิพิธภัณฑ์ลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา

2547   –  นิทรรศการศิลปะ “เชียงรายศิลปะเพื่อหอศิลป์” ณ  พิพิธภัณฑ์สถานหอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า

กรุงเทพมหานคร

2546   –  นิทรรศการร่วมสมัย ณ ไดอิจิ โมเดอร์น อาร์ต แกลเลอรี่ ประเทศมาเลเซีย

2545   –  นิทรรศการจิตรกรรมสร้างสรรค์ “สีสันติภาพ” ณ  หอศิลป์ผ่านฟ้าศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพมหานคร

2544   –  นิทรรศการศิลปะ “เครือข่ายศิลปินรณณรงค์เพื่อหอศิลป์ร่วมสมัยกรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ

ณ โรงแรมฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

2543    –  นิทรรศการศิลปะรัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงค์ ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล

ณ พิพิธภัณฑ์สถานหอศิลป์ แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

–  ศิลปินรับเชิญนิทรรศการ “ความสุขในสีสัน”  ณ สถานทูตไทยนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

2542    –  9 ศิลปินไทย-มาเลเซีย  ณ หอศิลป์สยาม  หาดใหญ่  พัทลุง  ปัตตานี

2541    –  นิทรรศการย้อนรอยศิลปกรรมเดือนตุลาคม  ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร

2540    –  ศิลปกรรมร่วมสมัย “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ณ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

2539    –  มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปีนแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

2538    –  กลุ่มธรรมครั้งที่ 9 ในวาระครบรอบ 60 ปี อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

2537    –  สร้างสรรค์ตำนานศิลป์ 20 ปีแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

2536    –  11 ศิลปิน “มิติความงาม 36”   ณ  ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

2535    –  กลุ่มธรรมครั้งที่ 7 และ 29 ศิลปินรับเชิญ ณ หอศิลปะผ่านฟ้าศุนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ

2534    –  นิทรรศการศิลปะ”พลังความงาม 91” ณ  ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

2533    –  นิทรรศการศิลปะ”วันสันติภาพไทย”  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2522    –  การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1

2519    –  ศิลปกรรมร่วมสมัย 70  ประเทศเยอรมัน

2518    –  ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

2517    –  ศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 1

เกียรติประวัติ

2530          ปฏิทินดีเด่นด้านวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2533          รางวัลดีเด่นวันสันติภาพไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548          รางวัลยอดเยี่ยมเอเซี่ยนอาร์ตนาว พิพิธภัณฑ์ลาสเวกัส เนวาด้า สหรัฐอเมริกา

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120