สนามชัย พวงระย้า

จิตรกรรม

เกิด 17 ตุลาคม 2514

ที่อยู่  225/1  ม.7 ซ.สวนผัก43 แขวงฉิมพลี  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170

การศึกษา 

: โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

: โรงเรียนศิลปะพระนคร

: วิทยาลัยช่างศิลป์  กรมศิลปากร

ประวัติการทำงาน

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง   วัดช่องนนทรี

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดกิ่งแก้ว ( สมุทรปราการ )

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดจุฬามณี ( แม่กลอง )

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดศรีวารีน้อย ( กรุงเทพฯ )

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดสำเหร่ ( กรุงเทพฯ )

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดบุญราม ( มาเลเซีย )

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดไม้รวกสุขาราม ( เพชรบุรี )

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดยาง ( เพชรบุรี )

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง   วัดหนองจอก ( เพชรบุรี )

ซ่อมแซมภาพปริศนาธรรม  วัดสวนโมกลาราม ( สุราษฎร์ธานี )

เขียนภาพจิตรกรรมประวัติเมืองนครศรีธรรมราช  พิพิธภัณฑ์สวนสมเด็จอาคาร 1.2

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมประกอบโฆษณา  การบินไทย

ร่วมเขียนภาพจิตรรรมตกแต่งสนามบินสุวรรณภูมิ

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมประกอบหนังสือ ทศชาติ เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา                             สยามบรมราช กุมารี    เนื่องในวโรกาสพระชนม์มายุ ครบ 4 รอบ

ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมหอคำหลวง จ.เชียงใหม่

เกียรติประวัติ

รางวัลชมเชย จิรกรรมไทยแบบประเพณี  วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร

ทุน  นริศรานุวัติวงศ์

รางวัลชมเชย  ภาพต่อต้านยาเสพติด  วันงดสูบบุรี่โลก

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครังที่ 26

นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมต้นแบบผ้าปักไทย  โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ 1

นิทรรศการความงามที่แตกต่างสู่จิตวิญาณตะวันออก  ณ Number 1 Gallery

ร่วมแสดงนิทรรศการหัวข้อ ศิลปินกับความประทับใจต่อในหลวง  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ร่วมแสดงนิทรรศการ ART VARIETY 2007  ศูนย์การค้าริเวิร์ค

นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมต้นแบบผ้าปักไทย  โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2

การแสดงนิทรรศการเดี่ยว “The Land of Freedom ” ณ หอศิลป์จามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงกลุ่มจิตรกรรมไทย  หัวข้อโลกร้อนเย็นธรรม 2551

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120