ศุภฤดี มณีจันทร์

จิตรกรรม

ประวัติการศึกษา :

– ศป.บ. ทัศนศิลป์ จิตรกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการแสดงงาน :

2020 :

– นิทรรศการ “Encountering Image” นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ และศิลปินศิษย์เก่าทัศนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ

– นิทรรศการ ” Myanmar- International Women Artists’ Exhibition 2020 “, ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

– นิทรรศการ”ไปตามเส้นทางศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ”, หอศิลป์อัญชปัญญา, กรุงเทพฯ

2019 :

– นิทรรศการ Belt and Road, A Beautiful Hexian County A Cultural tour in Hexian County by Chinese and Foreign Artists,

เหอเซียน เคาท์ตี้, อันฮุย, จีน

– นิทรรศการ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน, กรุงเทพฯ

2018 :

– นิทรรศการ Spring Song Painting Exhibition of female Artists of Four Countries Along The Belt and Road Routes,

หนานจิง, สาธารณรัฐประชาชนจีน

– นิทรรศการ The 10th Thailand-Malaysia  Women Artist Art Exhibition 2018, PSU Art Gallery,

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หาดใหญ่, สงขลา

2017 :

– นิทรรศการ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 “พระเสด็จสู่สวรรคาลัย”,หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ถ. ราชดำเนิน, กรุงเทพฯ

– นิทรรศการ The 9th Thailand-Malaysia Women Artist Art Exhibition 2017

“Journey of Unity”, Penang Galeri Seni Mutiara, ปีนัง, มาเลเซีย

– นิทรรศการ The 16th Exhibition of International Calligraphy and Painting Exchange

Exhibition at Tokyo Metropolitan Art Museum, โตเกียว, ญี่ปุ่น

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120