ศรีศิลป์ เอมเจริญ

จิตรกรรม

ที่อยู่ 9/3ซ.เพชรเกษม 68 แยก38-5เขตบางแค แขวงบางแคเหนือ จ.กรุงเทพ 10160

ประวัติการศึกษา

2550 ศป.ม.ทัศนศิลป์ ศิลปะสมัยใหม่ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

2543 ศป.บ.ทัศนศิลป์ จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2538 โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปอาชีวะ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหอศิลป์เอมเจริญ ครูสอนศิลปะ วิทยากรด้านศิลปะและศิลปินอิสระ

2550-2555 ผู้จัดการหอศิลป์เอมเจริญ ครูสอนศิลปะ

2544-2545 เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กพุทธรักษาและเป็นครูสอนศิลปะ

2543-2544 ครูศิลปะที่โรงเรียนสมุดไท ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ ,อาจารย์พิเศษสอนศิลปะที่ ราชภัฏ สวนสุนันทา กรุงเทพฯช่วงภาคฤดูร้อน

เขียนหนังสือสอนศิลปะสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ให้กับสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์ กรุงเทพฯ

ประวัติการแสดงงาน

2560 แสดงนิทรรศการศิลปะThe 16th Exhibition of International Calligraphy and Painting Exchange Exhibition,Tokyo Metropolitan Art Museum,Japan

2558 แสดงนิทรรศการของสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 8 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ กรุงเทพฯ

2557 แสดงนิทรรศการของสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 7หอศิลป์ราชดำเนิน กรุงเทพ

แสดงนิทรรศการ 77ศิลปิน 7ปี หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ กรุงเทพ

2556 นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินหญิงไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 6 พิพิธภัณฑ์บ้านหัตถกรรมและศิลปกรรม มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ จ.สงขลา

นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 6 “มหัศจรรย์กล้วยไม้ แห่งรักษ์ รักษ์กล้วยไม้ รักษ์แผ่นดิน” ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

2555 นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่5 “ภาพวาดกล้วยไม้ แห่งอัครนารี “เฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา พระบรมราชินีนาถ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพ , พิพิธภัณฑ์บ้านหัตถกรรม และศิลปกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

2554 นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต “ มหัศจรรย์กล้วยไม้ นานาชาติ” ครั้งที่4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

The 5th Thailand-Malaysia Woman Artists’ Exhibition Penang,Malaysia

2553 นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต “มหัศจรรย์กล้วยไม้ นานาชาติ” ครั้งที่3ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

นิทรรศการวันอาจารย์ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

 

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120