วุฒิกร คงคา

จิตรกรรม

เกิด : 30 พฤศจิกายน 2512

ที่อยู่ : 2508/993 แฟลตดินแดง 4 ถนนดินแดง พญาไท กทม. 10400

โทร : 02-247 – 6416

การศึกษา :

– ศ.บ.(จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2546 – Wallpaper หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิทรรศการกลุ่ม :

2535 – ศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย

– ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38

– ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 4

2536 – จิตรกรรมบัวหลวง

– ศิลปกรรมจิตรกรรม ภาพถ่ายและศิลปกรรมเด็ก ครั้งที่ 2 บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

2537 – ศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย

– “Two man Exhibition ชุด “ขาว-เทา-ดำ” ครั้งที่ 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

2538 – จิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 1

– ศิลปกรรม ป.ต. ท. ครั้งที่ 10

– จิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพฯ

2539 – จิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 2

– ศิลปกรรม กลุ่ม S.O.S. ครั้งที่ 1 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

– ศิลปกรรม โดยบริษัท ฟิลลิปมอริส

– ศิลปกรรม กลุ่มไทยอีสาน

2540 – ศิลปกรรม ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

– ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43

– จิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพ

– ศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย

– ศิลปกรรมกลุ่มไทยอีสาน

– ศิลปกรรมกลุ่ม “ขาว-เทา-ดำ” ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปแห่งชาติ

– ศิลปกรรมครบรอบ 55 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลปแห่งชาติ

2541 – งานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

2542 – ศิลปกรรมแห่งอาเซียน มาเลเซีย

2543 – ศิลปกรรมชุด “หลง รัก อำนาจ” หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ

2544 – ศิลปกรรมกลุ่ม Scoporamine

2545 – ศิลปกรรมกลุ่ม Four Shows

2546 – งานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สจล.

2547 – โครงการแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมัน 2005

รางวัล/เกียรติยศ :

2535 – รางวัลชนะเลศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรม ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38

– รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบา

2536 – รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง โดย ธนาคารกรุงเทพ

2537 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย

2538 – รางวัลดีเด่น จิตรกรรมพานาโซนิค

– รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม ปตท.

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพ

2539 – รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จิตรกรรมพานาโซนิค

2540 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวงโดยธนาคารกรุงเทพฯ

2542 – รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดย บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส

2548 – รางวัลทุนเกียรติยศ ศิลป์ พีระศรี

 

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120