วิวิชชา ยอดนิล

จิตรกรรม

เกิด :17 กรกฏาคม 2503

ที่อยู่ :  63/24 หมู่ที่ 1 ซ.ติวานนท์ 46 (ธรรมนูญ 2) ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย เทศบาลเมืองธนบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

การศึกษา :

2427 – ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการกลุ่ม :

2524 – นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย

2525 – นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 6

2525 – นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดย ศิลปสมาคมระหว่างชาติแห่งประเทศไทย โรงแรมมณเฑียร

2526 – นิทรรศการศิลปกรรมหลัง 2475 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2527 – นิทรรศการเนื่องในเทศกาลศิลป์ พีระศรี หอศิลป พีระศรี

2530 – นิทรรศการศิลปกรรม มาสเตอร์พีส ครั้งที่ 1-3 อาคารสีลมเซ็นเตอร์

2532 – นิทรรศการศิลปกรรมแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย ปีแอร์ กาแดงส์แกลเลอรี่ ฝรั่งเศส

2538 – นิทรรศการศิลปกรรม ของศิลปินร่วมสมัย หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120