วินัย ปราริบู

จิตรกรรม

เกิด :13 พฤศจิกายน 2497

ที่อยู่ : หอศิลป์ริมน่าน 122 หมู่ 2 ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทร : 08 1989 2912, 0 5479 8046

การศึกษา :

ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2524 – ธรรมชาติ ห้องสมุด เนลสันเฮย์

2526 – สรรพสิ่งใหญ่-เล็ก สมาคมฝรั่งเศส

2530-37 – สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน

นิทรรศการกลุ่ม :

2524 – บริติชเคาน์ซิล

2525 – หอสมุดเนลสันเธ

2526 – สมาคมฝรั่งเศส

2530-31 – สถาบันเกอเธ่

2533 – ริเวอร์ซิตี้ คอมเพล๊กซ์

2535 – โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์

2538 – โรงแรมสยามซิตี้ (แกลเลอรี่สยามซิตี้)

2539 – บริติชเคาน์ซิล กทม.

2539 – หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กทม.

2542 – บ้านเจ้าพระยาแกลเลอรี่ ถนนพระอาทิตย์

2543 – โรงแรมสยามซิตี้ (แกลเลอรี่สยามซิตี้)

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120