วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ

จิตรกรรม

Wattanachot   Tungateja

เกิด    : 18 กันยายน 2503 จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่   : 1049 ซอยมาตุลี 18/2 ถนนมาตุลี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์  : 08-1817-9412 / 0-5622-1429

อีเมลล์      : watt-tunga@hotmail.com

 

การศึกษา

2534                :  Computer Graphic, University of California Los Angeles (UCLA) USA

2528                :  ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี

2526                :  ศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

การแสดงผลงานศิลปกรรมเดี่ยว :

2556

:  นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดย วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

: นิทรรศการศิลปกรรม ชุด“Dreamscape Series” โดย วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ หลักเมืองแกลลอลี่ ขอยแก่น

รางวัลและเกียรติบัตร

2555

:  รางวัลเหรียญทอง “1st Ecorea Jeonbuk Biennale 2012 in Korea, Jeonju, Korea

: มหาบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2553

:  รางวัลที่ 1 The 10th Great Oriental Art Exhibition, Dali University, Yunnan, Republic of China

:  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2525

: รางวัลที่ 3 สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

2524

: รางวัลชมเชย สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

2523

: รางวัลที่ 3 สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ กรุงเทพมหานคร

การร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม

2559

:  “ECO FROM NATURE” International Art Exhibition, Vietnam Fine Arts Museum, Hanoi, Vietnam

:  นิทรรศการและการปฎิบัติงานศิลปะและการออกแบบนานาชาติ KMUTNB ระยอง

:  นิทรรศการและปฎิบัติงานทางทัศนศิลป์นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

:  15th International Calligraphy and Painting Exchange Exhibition, Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo, Japan

2558

:  Shanghai International Contemporary Art Exchange Exhibition and Workshop 2015, Chun Art Museum, Shanghai, China

: The Silk Road International Arts Festival, Shaanxi Province Art Museum, Shaanxi, China

: “Silk Journey to Art” World Tour Exhibition 2015, The China Millennium Monument, Beijing, China

: นิทรรศการศิลปกรรมอาเซี่ยนครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

: Ciputat International Painting Festival 2015, Rumah Budaya Nusantara-Puspo Budoyo, Jakarta, Indonesia

: Myanmar-Thai and Artist Friends Art Exchange & Art Workshop 2015, Yangon Gallery, Myanmar

: นิทรรศการศิลปะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร

หอศิลป์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

:  นิทรรศการศิลปะ กลุ่มหอไตร ครั้งที่ 4 หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

:  นิทรรศการและปฎิบัติงานศิลปะอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

:  เทศกาลศิลปกรรมนานาชาติ อันดามัน หอศิลป์อันดามัน กระบี่

:  นิทรรศการศิลปะแลกเปลียน ไทย-โปแลนด์ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

:  นิทรรศการศิลปกรรม กมล ทัศนาญชลี และเพื่อนศิลปิน ครบรอบ 71 ปี ศูนย์ศิลปกรรมร่วมสมัยราชดำเนิน                                             กรุงเทพมหานคร

:  The 14th International Paintings and Calligraphy Exchange Exhibition, Tokyo Metropolitan Art                                         Museum, Tokyo, Japan

2557

:  Langkawi Art Biennale 2014, Langkawi, Malaysia

: Pulau Ketam International Art Festival 2014, Pulau Ketam, Selangor, Malaysia

: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยชองศิลปินอิสระ, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปกรรม ของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

ศูนย์ศิลปกรรมร่วมสมัยราชดำเนิน     กรุงเทพมหานคร

:  Thai-Polish Artists Art Exchange Exhibition, Gallery DAP2, Warsaw, Poland

:  นิทรรศการศิลปะ ความประทับใจจากอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี

:  Thai-Indonesian Art Exchange Exhibition, Bentara Budaya, Yogyakata, Indonesia

:  The Art Exhibition of 9 Asian Artists 2014, Ya Ming Art Museum, Hefei, Anhui, China

:  นิทรรศการศิลปกรรมอาเซี่ยนครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

:  Bond Klay Keramic #2 International Ceramic Art Exhibition หอศิลป์หลักเมือง ขอนแก่น

:  Haiyan International Art Fundraising Exhibition 2014, Galleria Duemila, Pasay City, Phillippines

:  นิทรรศการและปฎิบัติงานศิลปะอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

:  นิทรรศการและปฎิบัติงานศิลปะนานาชาติเพื่อหอศิลป์อันดามัน สำนักงานเทศบาลกระบี่ กระบี่

: นิทรรศการศิลปะแลกเปลี่ยน ไทย-อินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

: 13th Exhibition by International Paintings and Calligraphic Works Exchange Group, Tokyo   Metropolitan Art Museum,Tokyo, Japan

: นิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ    กรุงเทพมหานคร

:  Thai Group Show, LA Artcore Gallery at the Union Center for the Arts, Los Angeles, California, USA

2556

: The 1st Changzhou China International Art Workshop and Festival, Baosheng Garden, Changzhou, China

: Viet-Thai Art Exchange Exhibition, Vietnam Fine Arts Museum, Hanoi, Vietnam

: นิทรรศการศิลปกรรม ของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 81 ชันษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะแลกเปลี่ยน ไทย-เวียตนาม หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

: นิทรรศการและปฎิบัติงานศิลปะเพื่อหอศิลป์อันดามัน สำนักงานเทศบาลกระบี่ กระบี่

: นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ครั้งเดียว หอศิลป์กรุงไทย กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปกรรมอาเซี่ยนครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

: นิทรรศการศิลปกรรม ครบรอบ 100 ปี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง  กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยอยุธยา ครั้งที่ 8 อยุธยาปาร์ค พระนครศรีอยุธยา

: นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์ สาระภาพ หอศิลป์กรุงไทย กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะ สร้างความสัมพันธ์ประชาคมอาเซี่ยน ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

: นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

: นิทรรศการและการปฎิงานศิลปะนานาชาติครั้งที่ 1 หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

: เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 9 หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

2555

:  “JAVA SPICES” International Visual Art Exhibition, Jogja National Museum, Gampingan, Yogyakarta, Indonesia

: International Flag Art Exhibition in Beirut, Ain Mreisse Waterfront Corniche-Avenue de Paris, Beirut, Lebanon

: นิทรรศการภาพถ่าย ความทรงจำจากปักกิ่ง หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

: The Muong Land 2nd and Asia Art Link 4th Art Exhibition at Muong’s Museum, Hua Bin, Vietnam

: 1st Ecorea Jeonbuk Biennale 2012, Sori Arts Center of Jeollabuk-do, Jeonju, Jeonbuk and  International  Beokam Museum,Wanju-gun,Jeollabuk-do, Korea

: นิทรรศการผลงานคณาจารย์ศิลปะ เส้นทางของชีวิตและธรรมชาติ หอศิลป์เพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะ “The Reflection Buddhist Art Siam-Srilanka” หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

: นิทรรศการ ศิลปกรรมอาเซี่ยนครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

: นิทรรศการศิลปะภาพเปลีอย ครั้งที่ 2 หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง

: นิทรรศการศิลปะ ความประทับใจแห่งเอเซีย หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

: นิทรรศการศิลปะ ศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยน้ำท่วม หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศกรภาพถ่าย “ASEAN Plus Preview” หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

: เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 8 หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

: International Art Exchange Thailand-USA 2012 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ LA Artcore Brewery Annex,Los Angeles, California, USA

: นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ ไทย-มาเลเซีย หอศิลป์บ้านหัตถกรรม

และหอศิลป์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

: Art Exchange Thailand-India, Art Center, Visva Bharati, Santinikatan, India

: ASEAN Art and Culture Project, Yangon and Bago, Myanmar

: นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 11 จังหวัดแพร่

2554

: นิทรรศการศิลปะและสัมนาการ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

: นิทรรศการและปฎิบัติงานศิลปะนานาชาติ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

: นิทรรศการศิลปกรรม ของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะในวันเฉลิม นาคีรักษ์ หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง   กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะ ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย สถาบันกัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

: นิทรรศการศิลปะ กลุ่มธรรมครั้งที่ 12 กรุงเทพมหานคร กระบี่ ฉะเชิงเทรา พิษณุโลก และน่าน

: นิทรรศการผลงานจิตรกรรมของคณาจารย์วิทยาลัยเพาะช่างครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง   กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะ 90 ปีกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์กับความสัมพันธ์ไทย-จีน หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเยาวชนไทย ครั้งที่ 2 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะ “Friends Arts” คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี

: นิทรรศการศิลปะภาพเปลีอย ครั้งที่ 2 หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะ “Unity” หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก และหอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

: นิทรรศการศิลปะ “Creative Ceramic Arts for Society” หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะ “May Arts” หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

: นิทรรศการศิลปะ 100 ปี ชาติกาล ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ หอนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งปรเทศไทย   กรุงเทพมหานคร

: การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่ 16

หอศิลปะนิทรรศคณะศิลปกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

: นิทรรศการศิลปะ “Art Bridge 2011” หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

: เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 7 หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

:  นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

2553

:  นิทรรศการศิลปกรรม 60 ปี ดร.สาโรช หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

:  นิทรรศการศิลปินแห่งชาติสัญจร “ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์”

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตจังหวัดพัทลุง

:  นิทรรศการ “เพาะช่าง : ศิลปินเพื่อช้าง” ครั้งที่ 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   กรุงเทพมหานคร

:  นิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย(ทัศนศิลป์) หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ   กรุงเทพมหานคร

:  การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่ 15

หอศิลปะนิทรรศคณะศิลปกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

:  The 10th Great Oriental Art Exhibition, Dali University, Yunnan, Republic of China

:  เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 6 ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

:  นิทรรศการศิลปะครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

2552

:  นิทรรศการศิลปะเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ของ รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ร่วมด้วยคณาจารย์และศิษย์เก่า  หอศิลปะนิทรรศ       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

:  นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ศิลปกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

:  เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 5 หอศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย

และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

2551

:  นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่ม 8 ครั้งที่ 3 หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ กรุงเทพมหานคร หอศิลป์ริมน่าน น่าน

หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

:  นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 7 หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

:  เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 4 หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

:  นิทรรศการศิลปะ “เส้นทางที่แตกต่าง” หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

หอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา   หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

และหอศิลป์เอมเจริญ กาญจนบุรี

2550

:  นิทรรศการศิลปะ “พลังศิลป์” หอศิลป์เอมเจริญ กาญจนบุรี

:  นิทรรศการทัศนศิลป์ 77 ปี อารี สุทธิพันธุ์ “วันครูศิลปะ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

:  เทศกาลศิลปะนานาชาติครั้งที่ 3 หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร  และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

:  นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มไวท์ซ๊อค หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2549

:  นิทรรศการทัศนศิลป์ 76 ปี อารี สุทธิพันธุ์ “วันครูศิลปะ” ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

:  นิทรรศการภาพวาดเส้น “พลังของอดีต” ของศิลปินกลุ่ม 8 สีลมแกลลอเลีย กรุงเทพมหานคร

:  นิทรรศการ “ศิลปินเพื่อช้าง” ครั้งที่ 2 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

:  นิทรรศการศิลปกรรมคนภาพพิมพ์ 60 ปี จุฬาทิตย์ ทองรุ่งโรจน์ หอศิลป์เพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

:  นิทรรศการศิริราชรวมใจศิลปินถวายพระพร ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

:  เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

2547

:  นิทรรศการศิลปะ กลุ่มธรรมครั้งที่ 11 “โลกรื่นรมย์” หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2541

:  นิทรรศการศิลปะ กลุ่มธรรมครั้งที่ 10 “มโนภาพ” หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร

2538

:  นิทรรศการศิลปะ กมล ทัศนาญชลี และศิลปินรับเชิญของสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา

หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

:  นิทรรศการศิลปะ กลุ่มธรรมครั้งที่ 9 “นาม-รูป” ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

2537

:  นิทรรศการศิลปะ กลุ่มธรรมครั้งที่ 8 “พลังจินตนาการ” ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

2535

:  นิทรรศการศิลปะ กลุ่มธรรมครั้งที่ 7 “ศิลปะส่องโลก” หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ   กรุงเทพมหานคร

2533

:  Asian American Artists in Los Angeles, Los Angeles Art Festival, California, USA

:  Thai Art Contemporary, Los Angeles Art Festival, West Hollywood, California, USA

2532

:  Contemporary Art, Hollywood, Los Angeles, California, USA

2530

:  3rd International Biennial Print Exhibit, Taipei, Taiwan

:  การแสดงศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย 2530 กรุงเทพมหานคร

2528

:  2nd International Biennial Print Exhibit, Taipei, Taiwan

:  การแสดงศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย 2528 กรุงเทพมหานคร

:  การแสดงศิลปะของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร

2527

:  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย 2527 กรุงเทพมหานคร

:  นิทรรศการศิลปะครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี

2526

:  International Biennial Print Exhibit, Taipei, Taiwan

:  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย 2526 กรุงเทพมหานคร

:  นิทรรศการศิลปะครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี

2525

:  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย 2525 กรุงเทพมหานคร

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120