วัฒนา พูลเจริญ

จิตรกรรม

เกิด : วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494  ในอำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ

การศึกษา : เข้าเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศิลป์เป็นเวลา 3 ปีและที่โรงเรียน
เพาะช่างอีก2 ปี วิชาเอกของผมคือจิตรกรรมสากล และเข้าเรียนที่
วิทยาลัยครูในจังหวัดกาญจนบุรี

ประสบการทำงาน

เป็นศิลปินที่มีความชื่นชอบในงานอิมเพรสชั่นนิสต์ เริ่มต้น
ทำงานด้านศิลปะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 – 2526 เป็นครูสอนศิลปะ ใช้เวลาอีก 17 ปี
(พ.ศ. 2526 – 2543) ทำงานในบริษัทโฆษณาก่อนที่จะผันตัวมาเป็นศิลปินอิสระ

– ทำโฆษณาให้กับห้างสรรพสินค้าโรบินสันโดยใช้สิ่งพิมพ์และภาพยนตร์โฆษณา
– ทำโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเอสเค กรุ๊ปเช่น S’fare, P.J., Puppet
– ถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาแนะนำฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตที่ประเทศญี่ปุ่น
– ถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาให้กับรถยนต์ “โรเวอร์” ที่ประเทศอังกฤษ
ผลงานด้านศิลปะ (ปีพ.ศ. 2554 – 2560)
– พ.ศ. 2554: งานนิทรรศการศิลปะ“14 Artists by Art Area Group” บ้านสีลม แกลเลอรี่
– พ.ศ. 2555: งานนิทรรศการศิลปะ “Beautiful Friendship”
โรงแรมอมารี วอเทอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพ
– พ.ศ. 2558: นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอศิลป์ราชดำเนิน
– พ.ศ. 2560: ร่วมในนิทรรศการของสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย
ครั้งที่9 “ในหลวง ดวงใจของปวงชน The King of People’s Hearts ”
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

 

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120