ฤทธี หอมทอง

จิตรกรรม

RITTEE  HOMTHONG

เกิด  21 พฤศจิกายน  2506  จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

โรงเรียนเพาะช่าง

ที่อยู่   122/213  หมู่บ้านกัญจน์เพชร  3 ซ.สำนักสงฆ์  ถ.นวมินทร์ แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  02-944-7312 , 081-9894573

www.3homthong.com / www.rama9art.org/rittee

E-mail : rhomthong@3homthong.com

ประวัติการแสดงงาน

นิทรรศการ 3 ศิลปินพี่น้องครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์จามจุรี  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมงานตลาดนัดศิลปินที่หอศิลป์เจ้าฟ้า

ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงงานศิลปกรรม  ก้าวใหม่ 50 ศิลปิน  จากตลาดนัดศิลปะ  ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

นิทรรศการ 3 ศิลปิน พี่น้อง ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรม  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  คลอง 6

นิทรรศการ 3 ศิลปิน พี่น้อง ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

นิทรรศการ 3 ศิลปิน พี่น้อง ครั้งที่ 4 ณ ภัทราวดีเธียเตอร์

นิทรรศการ 3 ศิลปิน พี่น้อง ครั้งที่ 5 ณ สถาบันเกอเธ่

นิทรรศการ 3 ศิลปิน พี่น้อง ครั้งที่ 6 ณ ห้องสมุดประชาชน  จ.อุบลราชธานี

นิทรรศการ กลุ่มอัตลักษณ์ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์เพาะช่าง

นิทรรศการ 3 ศิลปินพี่น้อง ครั้งที่ 7  ณ ภูเก็ตอาร์ตแกลเลอรี่  จ.ภูเก๊ต

นิทรรศการ 3 ศิลปินพี่น้อง ครั้งที่ 8 ณ หอศิลปกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตปัตตานี  จ.ปัตตานี

นิทรรศการ  กลุ่มอัตลักษณ์  ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์จามจุรี  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ 3 พี่น้อง ครั้งที่ 9  ณ  ละลานตา  ไฟร์อาร์ต

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120