รุ่งพันธุ์ บุรุษชาติ

จิตรกรรม

Rungphan  Burootchati

เกิด :  25   มิถุนายน  2501        จ. สุพรรณบุรี

การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โรงเรียนเพาะช่าง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( พาณิชน์ศิลป์ ) โรงเรียนเพาะช่าง

การศึกษาบัณฑิต ( ศิลปศึกษา ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ที่อยู่ : 91/120 ม.2 ( มณีรินทร์ ) ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต. ไทรม้า  อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เบอร์โทรติดต่อ 089-4893238 , 081-2508627

ปัจจุบัน  ศิลปินอิสระ  วิทยากรศิลปะ  และสอนศิลปะกับบุคคลทั่วไป

ประวัติการทำงาน

2523 – 2540 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ผู้กำกับศิลป์  บริษัทโฆษณา

การแสดงงานศิลปกรรมเดี่ยว

2534  นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ  “ รอยน้ำ ”  ณ โรงแรมฮิลตัน  อินเตอร์เนชั่นแนล  กรุงเทพฯ

2535  นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ “ รอยน้ำ ” 2 ศาลาหน้าวัดคอยฆราวาสมาเยือน

ณ โรงแรมฮิลตั้น อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ

2543  นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ “ รอยสีน้ำ 3 สิ-เน่-หา  แห่งสี ”  ณ เกษรพลาซ่า กรุงเทพฯ

2546  นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ “ย้อน…สีน้ำ “ ผลงานย้อนหลัง 12 ปี

ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ

2548  นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ “ คิดถึง .. อันดามัน ” ณ แซ็กโซโฟน ผับแอนด์เรสเตอรอง  กรุงเทพฯ

2553  นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ “ ผู้หญิง 2 สี ” ณ ศูนย์สรรพสินค้า ริเวอร์ซิตี้  กรุงเทพฯ

นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ “ ยี่สิบปี …รอยน้ำ ”  ณ โรงแรมอมารี  วอเตอร์เกท  ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ

2555  นิทรรศการจิตรกรรมสีอะคริลิค  “ พราวแสงแห่งพฤกษา ”  ณ โรสการเด้นริเวอร์ไซด์ สามพราน  กรุงเทพฯ

การแสดงงานศิลปกกรรมคู่/กลุ่ม

2542  นิทรรศการจิตรกรรม “ 2 คน 2 สี ” ( วัด โบราณสถาน ) ณ ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม  กรุงเทพฯ

และโรงแรมฮิลตัน  อินเตอร์เนชั่นแนล  กรุงเทพฯ

นิทรรศการจิตรกรรม “ ธาตุ 4 ( บูชาหัวโขน )”  ณ เมอร์คิวรี่  อาร์ตแกลเลอรี่  กรุงเทพฯ

2545  นิทรรศการจิตรกรรม “ รอยศรัทธา ” ( นครวัด – นครธม ) ณ โรงแรมมณเฑียร

และโรงแรมฮิลตั้น อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ ฯ

2548  นิทรรศการจิตรกรรม “ ธรรมชาติ ” ณ โรงแรมอมารี  วอเตอร์เกท ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ

2552  นิทรรศการจิตรกรรม “ ในความต่าง 8 ” ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ สาทร  กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงงานศิลปกรรม

2535  นิทรรศการศิลปกรรม “ สวิง ” ศิลปะแสดงออกเชิงธรรมชาติใหม่  ณ โรงแรมแชงกรีล่า  กรุงเทพฯ

2537  นิทรรศการศิลปกรรม “ มหกรรมจิตรกรรมสีน้ำ 40 ศิลปินไทย ”  ณ โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพ ฯ

2539  นิทรรศการศิลปกรรม “ 10 ปี กลุ่มซิกซ์พ้อยท์ ” ณ โรงแรมแม่น้ำ  กรุงเทพ ฯ

2541  นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิลปะโครงการไทยช่วยไทย ” ณ ศูนย์สรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ปทุมธานี

2542  นิทรรศการศิลปกรรม “ เลิมรัฐฉัตร ร.๙  “ ๗๒ พรรษา” ณ ศูนย์สรรพสินริเวอร์ซิตี้  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม“ 72 ศิลปินเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา ” ณ ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ” ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ช้างไทย – ช่างไทย ” ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้  กรุงเทพฯ

2543  นิทรรศการศิลปกรรม “ เลิฟอินเฟรม ” ณ เมอร์คิวรี่ อ์ตแกลเลอรี่  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ เชียงรายอาร์ต 2000 ” ณ หอศิลป์คนเมือง เชียงราย

2544  นิทรรศการศิลปกรรม “ ด้วยรักและฝันสร้างสรรค์สังคม ” ณ ศูนย์สรรพสินค้า สยามดิสคัพเวอรี่ กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ 15 ปี ซิกซ์พ้อยซ์ ” ณ สีลมแกลเลอรี่  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ พุทธทาสภิกขุ ในมุมของศิลปิน ” ณ ศูนย์สรรพสินค้า สยามดิสคัพเวอร์รี่  กรุงเทพฯ

2545  นิทรรศการศิลปกรรม “ธารศิลป์…สร้างโศกปวงประชา ” นิทรรศการการประมูลผลงานศิลปกรรมชั้นยอด    ของประเทศไทย     ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า  กรุงเทพฯ

2546 นิทรรศการศิลปกรรม “ รอยน้ำ ร้อยน้ำใจ 73 ปี  อารี  สุทธิพันธุ์ ”

ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์           กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิลปกรรมสู่ธรรมชาติ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ” ณ สีลมแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

และ โรงแรมดุสิต ลากูนารีสอร์ท ภูเก็ต

2547  นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ”

ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ สมาคมสีน้ำแห่งปะเทศไทย 2004 ” ณ สีลมแกลเลอเรีย  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ มหกรรมศิลปะเฉลืมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินีนาถ ”

ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ ” ศิลปินร่วมใจช่วยผู้ป่วยมะเร็ง

ณ โรงพยาบาลศิริราช  กรุงทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ กระแสศิลป์ รินน้ำใจให้แม่น้ำบางประกง ” ณ โรงแรมฟอร์จูน  กรุงเทพฯ

2548 นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิลปะเพื่อผู้ประสบภัยสึนามิ ” การประมูลผลงานศิลปกรรมเพื่อผู้ประสบภัย

ณ หอสิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ แต้มแต่งไข่มุกอันดามัน วาดฝันเมืองภู้เก็ต ”

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  และศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

นิทรรศการศิลปกรรม “ คิดถึงสมเด็จย่า ” การประมูลผลงานศิลปกรรม ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

2549 นิทรรศการศิลปกรรม “ ธารศิลป์รินไหล ร้อยศิลปินไทนรินน้ำใจให้ผู้พิการ ”

ณ ศูนย์การค้าธนิยะพลาซ่า  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิลปะกับวิถีชีวิตชุมชน ลุ่มน้ำท่าจีน แม่กลอง ” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ จิตรกรรมและประติมากรรม ในโอกาสที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี “  ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองราชสมบัติ ครบ 60 ปี ” ณ ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ทัศนศิลป์ 76 ปี  อารี สุทธิพันธ์ ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ

2550  นิทรรศการศิลปกรรม “ สาละวิน อลังการศิลป์แห่งสายน้ำ วิถีป่า วิถีปกากญอ ” ณ อาคารไทยพานิชย์    ปาร์ค  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิลปะบำบัด เพื่อเด็กพิเศษ ” ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

นิทรรศการศิลปกรรม “ ธรรมศิลป์นานาชาติ เพื่อพ่อหลวง ” ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิริราชรวมน้ำใจศิลปิน   เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ” ณ โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ส่งเสริมงานศิลป์ สืบสานศึกษา ” มูลนิธิมาแตเดอี ณ เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ พลังศิลป์ ” ณ หอศิลป์เอมเจริญ กาญจนบุรี

นิทรรศการศิลปกรรม “ ดอกไม้..ให้เธอ ” ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ธารศิลป์  รักษ์จิตรกร ” ณ ศูนย์ศิลป์ ศรีพิพัฒน์   กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “  ทัศนศิลป์ 77 ปี อารี  สุทธิพันธุ์  ” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ     ประสานมิตร กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ สีน้ำเอเชีย ครั้งที่ 19 ” ณ เมืองโอซาก้า  ญี่ปุ่น

นิทรรศการศิลปกรรม “ เขียนภาพ และศึกษาดูงาน  ณ ประเทศเวียดนาม และสปป.ลาว ”

ณ หอศิลป์เพาะช่าง    กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ โฉมหน้าศิลปิน ” ณ อาร์ทเทอรี่  แกลเลอรี่ สีลมแกลเลอรี่  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ สุวรรณพฤกษาเทิดไท้ 80 พรรษามหาราชา ”  ณ สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เชียงใหม่

2551    นิทรรศการศิลปกรรม “ โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมของศิลปิน  และคณาจารย์ศิลปะใน    สถาบันอุดมศึกษา ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ธัญบุรี  ปทุมธานี

นิทรรศการศิลปกรรม “ ธารศิลป์รักษจิตรกร ”  ณ เอ็มโพเรียม  ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต  มหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ ”  ณ สยามพารากอน  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิลปะ  ไร้พรมแดน ”  ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิลปะความงามแห่งชีวิต ครั้งที่ 4 ”  ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ สาทร  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ธารศิลป์  รักษ์จิตรกร  ” ณ โรงแรมเพ็นนินซูล่า  กรุงเทพฯ

2552    นิทรรศการศิลปกรรม “ จิตรกรรม  โลหิตสานชีวิต  ” การประมูลศิลปกรรม   ณ  สยามพารากอน      กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่  3  ”  ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร     กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ธารศิลป์รักษ์จิตรกร ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ” ณ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์      กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ประกิต ( จิตร ) บัวบุศย์ ”  ณ หอศิลป์เพาะช่าง  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1”  และการประมูลผล   งานศิลปกรรม ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ วันเฉลิม  นาคีรักษ์  ” ณ หอศิลป์เพาะช่าง  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ สุนทรียะแห่งสรีระ ” ณ  อาร์ทเทอรี่แกลเลอรี่  สีลมแกลเลอเรีย  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิลปะความงามแห่งชีวิต ครั้งที่ 5 ”  สาทร  กรุงเทพฯ

2553     นิทรรศการศิลปกรรม “ วันประกิต ( จิตร ) บัวบุศย์ ”  ณ  หอศิลป์เพาะช่าง  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ มหามงคลวันราชาภิเษกสมรส  ครบ 60 ปี ”  ธารศิลป์รักษ์จิตรกร  ปีที่ 4 ครั้งที่ 1   ณ โรงแรมโนโวเทล  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ เสือช่วยโลก ” ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต  มหัศจรรย์กล้วยไม้ไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3  ”

ณ สยามพารากอน  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส  60 ปี ราชาภิเษกสมรส  ”

ณ โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม ““ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  ปี 2553 ” ณ หอศิลป์    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

2554      นิทรรศการศิลปกรรม “ โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปนานาชาติ  ครั้งที่ 7  ”  ณ    วิทยาลัยเพาะช่าง  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ แสง ”  ณ หอศิลป์แอดบอง  แกลอเรีย  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ ธารศิลป์ … รักษ์จิตรกร  20 ปี ” ร.พ.เจ้าพระยา  ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา    กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ เทิดไท้ 84 พรรษา  องค์ราชันย์ ”  ณ เอ็มโพเรียม  ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์                              กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  ปี 2554 ” ณ หอศิลป์สมเด็จ    พระนางเจ้าสิริกิติ์  กรุงเทพฯ ”

2555      นิทรรศการศิลปกรรม “ ศิลปินร่วมสมัยร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม  ”  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป์   กรุงเทพฯ

2556      นิทรรศการศิลปกรรม “ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ปี 2556 ”  ณ หอศิลป์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรุงเทพ ฯ

2557      นิทรรศการศิลปกรรม “ 77 ศิลปิน  ฉลอง 7 ปี  หอศิลป์เซวเนรังสรรค์  ” สาทร  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  ปี 2557 ” ณ หอศิลป์  ราชดำเนิน   กระทรวงวัฒนธรรม  กรุงเทพฯ

 

 

 

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120