มูฮำหมัด โรจนอุดมศาสตร์

จิตรกรรม

ที่อยู่ : ๔๐๕/๕๗ หมู่ ๔ ถนน สุธาทิพย์ ๓ ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ ๙๐๑๑๐

การศึกษา : ศิลปะภาพพิมพ์ เพาะช่าง

รางวัลที่เคยได้รับ : ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี ๒๕๔๗

ผลงานที่ผ่านมา :
– นิทรรศการศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยซาลย์ รัฐปีนัง มาเลเซีย
– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรม ศึกษากัลยาณิวัฒนา          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
– นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ณ หอศิลป์เพาะช่าง กรุงเทพฯ
– นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์อัครศิลปิน ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ อาคารธาราสารทร   กรุงเทพฯ
– นิทรรศการ สานฝันศิลปินสงขลา ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ หาดใหญ่
– นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ณ หอศิลป์ประจำรัฐปีนัง มาเลเซีย
– นิทรรศการส่งเสริมงานศิลป์ สืบสานศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
– นิทรรศการ พลังศิลป์ ณ หอศิลป์เอมเจริญ กาญจนบุรี
– นิทรรศการ ๘ ศิลปินไทย ณ หอศิลป์ประจำรัฐปีนัง มาเลเซีย
– นิทรรศการ เส้นทางที่แตกต่าง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, หอศิลป์นครหาดใหญ่
เฉลิมพระเกียรติฯ หาดใหญ่, หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี,
หอศิลป์เอมเจริญกาญจนบุรี
– นิทรรศการ New Expression of Asian Art ณ หอศิลป์มณฑลเห๋อหนัน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ฯลฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120