มนตรี สามฉิมโฉม

จิตรกรรม

MONTRI SAMCHIMCHOM

เริ่มแสดงนิทรรศการอย่างจริงจังตั้งแต่ปี1996 จนถึงปัจุบัน ทั้งในนามกลุ่มและเดี่ยว สมัครคลับร่วมแสดงนิทรรศการระแวกเอเชียหลายวาระ ปัจจุบันก็ยังคงทำงานศิลปะสายเพ้นท์ติ้งอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งสี ,สีน้ำมัน,สีอะคริลิค และวาดเส้น drawing ด้วยดินสอ,ปากกา อยู่อย่างต่อเนื่อง แล้วยังคงมีความปรารถนาที่จะรวบรวมผลงานแสดงนิทรรศการของตัวเองอยู่เป็นระยะๆ ตามความพร้อมและเหมาะสม สลับกับการใช้ชีวิต ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีของโลก( ด้วยวิธีง่ายๆตอนนี้คือสร้างขยะให้น้อยที่สุด) และหากฟ้าดินปราณีให้มีชีวิตถึงวัยชรา หวังว่าจะพาตัวเองไปอยู่ยังที่ที่สงบ มีต้นไม้และแม่น้ำลำคลองที่สะอาด และเต็มไปด้วยผู้คนที่มีพลังชีวิต

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120