ภัครวรา ทองคำภาปริชญ์

จิตรกรรม

Date of Birth : 3 January, 1970

Address : 86/31 Intamara 25, Suthisarn Road, Samsannai, Phayathai , Bangkok 10400

Education:

B.F.A Sculpture / Faculty of fine Arts, Chaingmai University

M.A. Sculpture / Faculty of Painting, Sculpture and Printing Silapakorn University

Contact:

Mobile 063 652 7295

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120