พิชัย นิรันดร์

จิตรกรรม

เกิด : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2546

การศึกษา :

2497 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไพศาลศิลป์

2498 – ศึกษาศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป 2502

– อนุปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงาน :

2512  – การแสดงศิลปกรรม รายได้ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระอัธยาศัย  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์  เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิด  ลลิโด แกลอรี่

2517 – ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงงาน “ศิลปะภาพเหมือน” จากกรมศิลปากร  เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า

– เป็นผู้ช่วยหัวหน้างานศิลปกรรม ของกรมศิลปากร  ในการออกแบบเขียนฉากบังเพลิง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 7

2528 – ได้รับเชิญเขียนภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  โครงการจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ

ในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  จำนวน 2 ภาพ

2535 – เป็นผู้ออกแบบหุ่นจำลอง ช้างเผือก ลิงเผือก และกาเผือก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้างต้น

เพื่อร่วมฉลองวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

2538 – ได้รับเชิญเป็นศิลปิน 1 ใน 8  ที่ร่วมเขียนภาพประกอบหนังสือ “พระมหาชนก” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

2539 – เขียนภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เพื่อติดตั้งที่พิพิธภัณฑสถาน ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กรุงเทพฯ

รางวัลและเกียรติคุณ :

2503 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 กรุงเทพฯ

2504 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ประเภทจิตรกรรม)  จากการแลดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11  กรุงเทพฯ

2506 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14  กรุงเทพฯ

2507 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15  กรุงเทพฯ

2538 – ได้รับพระราชทานเหรียญพระมหาชนกทองคำ  พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

2543 – ได้รับเกียรติเชิดชูเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ

2546 – ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) จิตรกรรม  จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กรุงเทพฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120