ปานเทพ มณีรัตน์จรัสศรี

ประติมากรรม

เกิด   15 ธ.ค 2510

การศึกษา   :  Academia  di belle  Arti carrara  Italy 1992

นิทรรศการสำคัญ

:  1997  ประติมากรรม 2 โรงแรมฮิลตัล  อินเตอร์เนชั่นแนล  กรุงเทพฯ

:  1997  ประติมากรรม  รอยัลการร์เด้น  พลาซ่า  พัทยา

:  1999  ประติมากรรม Sin thorn Building

:  1999  มหกรรมศิลปะเฉลิมเกียรติ  72 พรรษา  ซีคอร์นสแควร์

:  2000  ประติมากรรม  The Japan  Fountion  Bangkok

:  2001  The  collection  Arts Exhibition  รอยัลการ์เด้น พลาซ่า  พัทยา

:  2001  ประติมากรรม  Simply Sculpture  บางกอกแกลลอรี่

:  2006  จิตรกรรมและประติมากรรม  Mind  2006 เมืองทองธานี

:  2007  ร่วมแสดงนิทรรศการ “ พลังศิลป์ ” หอศิลป์เอมเจริญ

มีผลงานร่วมแสดงทั้งในและต่างประเทศ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120