ปัญญา วิจินธนสาร

จิตรกรรม

เกิด : 24 มิถุนายน 2499

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2557

ประวัติการศึกษา :

– ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ประกาศนียบัตรศิลปภาพพิมพ์ Slade School of Fine Arts University College, London, England

นิทรรศการเดี่ยว :

2532 – นิทรรศการศิลปไทยประเพณีร่วมสมัย ปิแอร์กาแดง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

2534 – 2536 – นิทรรศการศิลปะ ดิ อินทิเกรทีฟ อาร์ต ออฟ โมเดิร์น ไทยแลนด์ ประเทสไทย สหรัฐอเมริกา

2538 – นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ไทยเทนซัน หอศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540 – นิทรรศการทางศิลปะ Thai Vision 1 ที่มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย โปลิเทคนิคที่ San luis Obispo แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

2541 – งานแสดงผลงานศิลปะ Subversion of Truth ที่สถาบันศิลปะร่วมสมัยตาดู กรุงเทพฯ

2550 – “เสาแห่งความเพียร” การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 24 โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

2552 –  นิทรรศการศิลปกรรม “โคมแก้วแห่งความสุกใส” หอศิลป์ PSG Gallery

2553 – นิทรรศการ “Chair-share” โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ

รางวัล/เกียรติยศ :

2523 – รางวัลที่ 1 งานนิทรรศการศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 โดยธนาคารกรุงเทพ

– รางวัลที่ 2 งานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 กรุงเทพฯ

2528 – 2530

– ผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

2536 – เข้าร่วมแสดงผลงานกับกลุ่มประเทศอาเซียน ในงานนิทรรศการ Exhibition and Symposium on aesthetics

ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

2538 – เขียนภาพประกอบในหนังสือพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก

 

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120