ปริญญา ตันติสุข

จิตรกรรม

เกิด :  31 มีนาคม 2498

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

การศึกษา :

2520 – ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2527 – ประกาศนียบัตรวิจิตรศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิสุโอกะ ญี่ปุ่น

2528 – ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2525 – “ปริญญา ตันติสุข” หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ

2527 –  “บันทึกจากญี่ปุ่น” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

2528 – “ปริญญา ตันติสุข” ห้างสรรพสินค้าโตคิว กรุงเทพฯ

2534 –  “ปริญญา ตันติสุข” ร้านเซเว่นซีย์ กรุงเทพฯ

2543 – “ปริญญา ตันติสุข” ไทยอาร์ตเน็ตดอตคอม กรุงเทพฯ

2547 – “ปริญญา ตันติสุข” โทโมส แกลเลอรี่โตเกียว ญี่ปุ่น

2548 – “สามพราน” โรสกาเด้นแกลเลอรี่ โรงแรมโรสกาเด้นริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน นครปฐม

นิทรรศการกลุ่ม :

– ร่วมแสดงงานในนิทรรศการครั้งสำตัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รางวัล / เกียรติยศ :

2523 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26

2525 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28

2528 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31

2534 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37

2536 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39

2537 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40

2539 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42

2541 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44

2524 – รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5

2524 – เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27

2527 – เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30

2530 – เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33

2524 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

2525 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

2527 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

2528 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

2529 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

2531 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

2533 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

2534 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

2535 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

2524 – รางวัลศิลปไทยร่วมสมัย การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย

2525 – รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 6

2532 – รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย

2534 – รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย

2535 – เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38

2536 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี พ.ศ. 2536 โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

2549 – รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120