ประเสริฐ ก้องวุฒิเวทย์

จิตรกรรม

Prasert Kongwutthiwet

Date of Birth: 16 May, 1968

Address : 127 Baandon-Chengtalay Soi 1, Baandon-Chengtalay Road,

T.Chengtalay, A.Talang Phuket 83110

Education:

Phuket Vocational College

Thai vichitsilp Art School, Bangkok

Faculty of fine Arts, Srinakharinwirot University, Bangkok

Contact:

Mobile 086 951 8950

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120