นุกูล ปัญญาดี

จิตรกรรม

เกิด จังหวัดพังงา

ที่อยู่  18/3 ซ. สันทัด ถ.เศรษฐศิริ   แขวงนครชัยศรี   เขตดุสิต   กรุงเทพฯ

โทร   081-811-1613  , 02-404-2050

Email:  nukoon.panyadee@hotmail.com

 การศึกษา

–  วิทยาลัยเพาะช่าง

–  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

– เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

– เคยเป็นอาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

– เป็นวิทยากรตามสถาบัน และหน่วยงานองค์กรต่างๆและสอนแก่บุคคล  ทั่วไป

ประวัติการแสดงผลงาน

แสดงผลงานเดี่ยว

2529    แสดงผลงานสีน้ำชุด  “ สามเนื้อหา ”  ณ สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน เกอเธ่  กรุงเทพฯ

2533    แสดงผลงานสีน้ำชุด  “ มองธรรมชาติ ”  ณ  อาร์อิมเมจ  แกลลอรี่ ถนนอโศกกรุงเทพฯ

2535    แสดงผลงานสีน้ำและสีน้ำมันชุด  “ MY  PERCEPTION  ”  ณ ศูนย์สรรพสินค้า  ริเวอร์ซิตี้

2544    แสดงผลงานสีน้ำชุด  “ART PATIO ”  ณ  อิเซตัน  ชั้น 1 เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์  กรุงเทพ ฯ

2548    แสดงผลงานชุด  “NUKOON    2005”  ณ  หอศิลป์จามจุรี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549    แสดงผลงานชุด  “  ฝน “  ณ เชอราตัน  แกรนด์  สุขุมวิท  กรุงเทพ ฯ

2550    แสดงผลงานชุด  “ บางกอก – อันดามัน ” ณ จังซีลอน  ภูเก็ต

แสดงผลงานชุด “ ฝนตก  –  แดดออก”  ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์   กรุงเทพฯ

2552    แสดงผลงานชุด  “INTROSPECTIVE”  ณ  หอศิลป์จามจุรี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงผลงานกลุ่ม

–  ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่  29  ณ หอศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ  กรุงเทพ ฯ

–  ร่วมแสดงผลงานสีน้ำร่วมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

–  ร่วมแสดงผลงานร่วมกับกลุ่ม  “ ตะวัน  ”  ณ โรงแรมมณเฑียร  ถนนสุรวงค์  กรุงเทพ ฯ

–  ร่วมแสดงผลงานสีน้ำ “ 3 คน  3  สไตล์  ”  ณ ห้องการ์เด้นท์วิง  โรงแรมฮิลตัน  ถนนวิทยุ

–  ร่วมแสดงผลงานกลุ่มในโอกาสครบรอบ  25 ปี ของโรงแรมมณเฑียร  ถนนสุรวงค์ กรุงเทพ ฯ

–  ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม  “ The  Art  of  swing  ” ณ  โรงแรมฮิลตัน  อินเตอร์เนชั่นแนล

–  ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมกับกลุ่ม  “ ทักษิณ  ” ณ The  Art  Gallery  ปีนัง  มาเลเซีย

–   ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำนานาชาติ  เอเชีย  ครั้งที่  11  ณ ประเทศมาเลเซีย May  Bank  Gallery  ,  Menara  May  Bank  ,  กรุงกัวลาลัมเปอร์

–  ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  “ ศิลปะแห่งรัชกาลที่  9 ” 5 ทศวรรษ

ศิลปะแห่งรัชกาลที่  9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ

–  ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมสีน้ำ นานาชาติเอเซีย  ครั้งที่  12  ณ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

–  ร่วมแสดงงานสีน้ำนานาชาติเอเซีย  ณ เมืองซีชาง  เซี่ยงไฮ้  ประเทศจีน

–  ร่วมแสดงมหกรรมสีน้ำอาเซี่ยนนานาชาติ  ครั้งที่  17  ณ  เมืองเจจู  ประเทศเกาหลี

–   ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ  ศิลปินไทย  ไปอเมริกา  ณ เมืองนิวยอร์ค ,  เมืองวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา

–   ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ โครงการ  “ คิดถึงสมเด็จย่า ” ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   กรุงเทพ ฯ

–    ร่วมแสดงนิทรรศการ“ ศิลปะกับวิถีชีวิตชุมชน  ลุ่มแม่น้ำท่าจีน – แม่กลอง ”

ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   กรุงเทพ ฯ

–   ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ “ ศิลปินเพื่อช้าง ”  ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

–   ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติชุด  “พ่อหลวงของแผ่นดิน”

ณ หอศิลป์จามจุรี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพ ฯ

–   ร่วมแสดงนิทรรศการโครงการวิจิตรดุริยางค์  (The  Sound  I  saw)

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  นครปฐม

–    ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ  60  ปี แผ่นดินพ่อ  ณ สยามพารากอน  กรุงเทพ ฯ

–    ร่วมโครงการ ART  work  shop  ครั้งที่  3  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง   กรุงเทพ ฯ

–   ร่วมแสดงนิทรรศการสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม  11  ศิลปินไทย ชุด

“ทัศนียภาพโรม – ปารีส  2549”  ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้  กรุงเทพฯ

–    ร่วมแสดงนิทรรศการ ชุด ”ภาพลักษณ์แห่งสยาม. ณ.สถานทูตไทยในกรุงลอนดอน

ประเทศอังกฤษ

–   ร่วมแสดงเทศกาลโปสเตอร์นานาชาติ ณ ประเทศเกาหลี ณ เมือง UIWANG   4 ครั้ง

ตั้งแต่ปี พ.ศ 2550 – 2554

–  นิทรรศการจิตรกรรม “เทิดไท้องค์ราชัน สานฝันสู้ฝน” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

–  นิทรรศการ  “ภาพลักษณ์สยาม (Image of Siam)”  ณ เมืองบริชตอล ประเทศอังกฤษ

–  นิทรรศการ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “องค์อัครศิลปิน”

–  นิทรรศการ “โลหิตสานชีวิต” ของสภากาชาดไทย ณ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน กรุงเทพฯ

–  นิทรรศการ “ศิลปินเพื่อช้าง” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

–  นิทรรศการ “โครงการแต้มแต่งไข่มุกอันดามัน วาดฝันเมืองภูเก็ต” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม     ราชินีนาถ กรุงเทพฯ

–  นิทรรศการ “มหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ” ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ

–  นิทรรศการ “มหกรรมศิลปะสีน้ำซีคอนสแควร์” ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

–  นิทรรศการทัศนศิลป์ 76 ปี อารี สุทธิพันธ์ “วันครูศิลปะ” ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

–  นิทรรศการทัศนศิลป์ “ภาพลักษณ์คนแนวใหม่” ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

–  100 ปี ศิลป์รำลึก ครูประกิต (จิตร) บัวบุศย์ ณ ห้องนิทรรศการ หมุนเวียน

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย     กรุงเทพฯ

–   นิทรรศการ “วันกัลยาณิวัฒนา” ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

–  นิทรรศการ 31 คน 31 ตัวตน ณ เสถียรธรรมสถาน, กรุงเทพฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120