นิคอเละ ระเด่นอาหมัด

จิตรกรรม

ที่อยู่ : 1 ซอย 1 ถนน ผังเมือง 4 อำเภอ เมือง 95000
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (วิชาเอกศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร • ระดับปริญญาโท M.A. (Fine Arts), Panjab University, Lahore, Pakistan

รางวัลที่เคยได้รับ :
• ได้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดยะลาสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2544
• ได้รับการคัดเลือกผลงานติดตั้ง ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
• ได้รับการคัดเลือกประวัติและผลงานติดตั้งถาวร ณ อาศรมศิลปิน สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา
• ได้รับการคัดเลือกประวัติและผลงานติดตั้งแสดงถาวร ณ หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• เป็นศิลปินร่วมสมัยสาขาทัศนศิลป์และเครือข่าย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ผลงานที่ผ่านมา :
1. นิทรรศการเดี่ยว ดุริยางค์แห่งทะเล ร่วมกับการแสดงคอนเสิร์ตของฮัคกี้และริชาร์ด ฮาวี ณ ศูนย์การค้าจุลดิศพลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
2. นิทรรศการกลุ่ม
• 9 ก.พ. 2547 นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ จังหวัดยะลา ณ หอศิลปกรรมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
• 8 ก.ค. 2548 นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินภาคใต้ ณ อาศรมศิลปกรรม สถาบันทักษิณคดีศึกษาสงขลา
• 18 ก.ค. 2548 นิทรรศการศิลปะคิดถึงสมเด็จย่า ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ กทม.
• 16 ส.ค. 2548 นิทรรศการศิลปกรรมนำสู่สมานฉันท์ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
• 28 เม.ย. 2549 นิทรรศการศิลปกรรมครบรอบ 1 ปีสึนามิ ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กทม.
• 5 ธ.ค. 2549 นิทรรศการศิลปกรรมเนื่องในพิธีเปิดหอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ อ.หาดใหญ่

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120