นริศรา กัจฉปานนท์

จิตรกรรม

Date of Birth : 9 March 1968

Address : 60/119 Nattanan Home, T.Khu Khwang, A. Lat Lum Kaeo

Education:

Communication Art and Design, Suan Dusit University, Bangkok

Contact:

Mobile 099 112 7042

E-mail: kacchpannthn@gmail.com

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120