นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ประติมากรรม

เกิด : 16 ตุลาคม 2489 (2489 – 2560)

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2549 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

การศึกษา :

2495 – โรงเรียนเทศบาล 16 วัดดีดวด

2499 – โรงเรียนทวีธาภิเศก

2505 – วิทยาลัยช่างศิลป์  กรมศิลปากร

2508 – คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2517 – บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2522 – อบรมเทคนิคการแกะสลักหินอ่อน เมืองคารารา ประเทศอิตาลี

2530 – ศึกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน :

2514 – อาจารย์ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2514 – 2522 – เลขานุการภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2523 – 2527 – หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2527 – 2531 – คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2532 – 2533 – ผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2538 – 2542 –  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2525 – ปัจจุบัน นายกสมาคมประติมากรไทย

2546 – 2553 – คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิทรรศการเดี่ยว :

นิทรรศการ One Man Show ประติมากรรม ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการกลุ่ม :

– แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินประมาณ 40 ครั้ง ภายในประเทศ

– แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินในต่างประเทศที่ประหเทศเดนมาร์ก สาธารณประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เวียดนาม

รางวัลเกียรติยศ :

– ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญเงิน 3 ครั้ง และรางวัลที่ 3 เหรียญเงิน 2 ครั้ง ในการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 – 22 และ 24

– รางวัลที่ 2 การประกวดออกแบบพระพุทธรูป ที่วัดทองศาลางาม

– ได้รับเลือกเป็นผู้แทนประติมากรของประเทศไทย เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมไทยในงาน 3rd Asean Sculpture Symposium

ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย

– ผลงานประติมากรรมได้รับคัดเลือกให้ขยายเป็นขนาด 4 เมตร เพื่อติดตั้งในอุทยาน เบญจสิริ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

– เป็นผู้ออกแบบเหรียญและทำต้นแบบเหรียญ “พระมหาชนก” ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

– เป็นผู้ออกแบบและทำต้นแบบเหรียญ “ Agricola” ของ F.A.O. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

– ได้รับคัดเลือกจากธนาคารกสิกรไทย ให้สร้างประติมากรรม ขนาด 2.50 เมตร ติดตั้งที่ สำนักงานใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ

– ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาผู้ให้การส่งเสริมทางด้านวิชาการของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

– ออกแบบและจัดสร้างประติมากรรม ขนาด 2 X 12 เมตร ที่สวนสันติชัยปราการ ป้อมพระสุเมรุ บางลำพู

– ได้รับเลือกเป็นผู้แทนประติมากรของประเทศไทยเข้าร่วม Sculpture Symposium เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสงครามเกาหลี

โดย International Sculpture Friendship Association เพื่อนำประติมากรรมไปติดตั้งที่สุสานนานาชาติ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี

– ได้รับเลือกเป็นภาคีราชบัณฑิตทางด้านวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม

– ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2549

– ได้รับโล่ “ คนดีศรีช่างศิลป์ ” จากวิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120